Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Άποψη των εμπλεκομένων φορέων (Αττική - Νέα Σμύρνη - Καλλιθέα - Πειραιάς).

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τζουγανάτος, Σωκράτης el
dc.contributor.author Κούβαρης, Ιωάννης - Μάριος el
dc.date.accessioned 2020-12-02T09:04:19Z
dc.date.available 2020-12-02T09:04:19Z
dc.date.issued 2020-12-02
dc.identifier.uri https://apothetirio.lib.uoi.gr/xmlui/handle/123456789/11909
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φοροδιαφυγή el
dc.subject Φοροαποφυγή el
dc.subject Φόρος el
dc.subject Tax avoidance en
dc.subject Tax avoidance en
dc.subject Tax el
dc.title Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Άποψη των εμπλεκομένων φορέων (Αττική - Νέα Σμύρνη - Καλλιθέα - Πειραιάς). el
dc.title Causes of tax avoidance and tax avoidance in Greece view of the involved bodies (Attica-Nea SmurniI-Kallithea-Piraeus). en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0650 el
heal.classification Οικονομική έρευνα -- Ελλάδα el
heal.classification Φοροδιαφυγή -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-11
heal.bibliographicCitation Τζουγανάτος, Σ. & Κούβαρης, Ι.-Μ., 2020. Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ελλάδα. Άποψη των εμπλεκομένων φορέων (Αττική - Νέα Σμύρνη - Καλλιθέα - Πειραιάς). Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των βασικών εννοιών της φορολογίας, όπως είναι ο φόρος, οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι, ο φόρος εισοδήματος κτλ ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις που είναι προαπαιτούμενες για την επεξεργασία των πιο σύνθετων θεμάτων που ακολουθούν. Στη συνέχεις του πρώτου κεφαλαίου θα μιλήσουμε για τη φοροδιαφυγή, τα πρόβλημα του έχει δημιουργήσει στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και ξεχωριστά σε διαφορετικό βαθμό στις εθνικές οικονομίες, και τη δυσκολία μέτρησης της. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι μία ανάλυση του φορολογικού χάσματος, και ουσιαστικά του τρόπου μέτρησης της φοροδιαφυγής, καθώς και μία παρουσίαση των δράσεων και επιδόσεων των φορολογικών αρχών.Στο τρίτο κεφάλαιο είναι η μεθοδολογία της έρευνας και στο τέταρτο όπου είναι και το κύριο μέρος της εργασίας, γίνεται έρευνα με ποσοτική μέθοδο (συγκεκριμένα ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων, ΑΗΡ) μέσω ερωτηματολογίων όπου απάντησαν εργαζόμενοι σε ΟΤΑ, (Δήμους, Περιφέρειες), εκπαιδευτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι των περιοχών Ν. Σμύρνης-Πειραιά με σκοπό την βαθμονόμηση των κριτηρίων που οδηγούν σε φοροδιαφυγή. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία. el
heal.abstract The first chapter presents the basic concepts of taxation, such as tax, indirect and direct taxes, income tax, etc. so that there is the necessary knowledge that is required to process the most complex issues that follow. In the continuation of the first chapter we will talk about tax evasion, its problems it has created in the world economy, but also separately to different degrees in the national economies, and the difficulty of measuring it.The second chapter is an analysis of the tax gap, and essentially how to measure tax evasion, as well as a presentation of the actions and performance of the tax authorities.In the third chapter is the methodology of the research and in the fourth, where the main part of the study is, is the quantitative research (analytical hierarchy process, AHP) through questionnaires answered by local government employees (Municipalities, Regions), teachers and private employees of the areas of N. Smyrni-Piraeus in order to calibrate the criteria that lead to tax evasion. Lastly, the conclusions and the literature will follow. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics