Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Πρόληψη και αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες υγείας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σκλαβενίτη, Μακρίνα el
dc.contributor.author Στεργιοπούλου, Ιωάννα el
dc.date.accessioned 2020-12-01T09:00:33Z
dc.date.available 2020-12-01T09:00:33Z
dc.date.issued 2020-12-01
dc.identifier.uri https://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11885
dc.rights Default License
dc.subject Βία κατά των γυναικών el
dc.subject Κακοποίηση el
dc.subject Πρόληψη el
dc.title Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Πρόληψη και αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες υγείας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ενδοοικογενειακή βία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Σκλαβενίτη, Μ. & Στεργιοπούλου, Ι., 2020. Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Πρόληψη και αντιμετώπιση από τους επαγγελματίες υγείας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας,αφού πλήττει όλες τις κοινωνίες και αυξάνεται με τη πάροδο των χρόνων. Αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με πολυεπίπεδες επιπτώσεις, για αυτόν τον λόγο καθίσταται αναγκαία η αντιμετώπιση του.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση και η μελέτη τηςυπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του.Υλικό-Μέθοδος: Στη συγγραφή της εργασίας μας χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα τα οποία αναζητήθηκαν στις μηχανές αναζήτησης Google Scholar και PubMed.Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ηανάδειξη των αιτιωδών παραγόντων του φαινομένου, καθώς και η μελέτη του γνωστικού επιπέδου και τωνπεποιθήσεωντων επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και πως αυτά διαμορφώνουν την αντιμετώπιση και το τρόπο δράσης τους.Συμπεράσματα: Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα του οποίου η πρόληψη και η αντιμετώπιση έγκειται στην καταλληλότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. el
heal.advisorName Παπαγιαννοπούλου, Ευρυδίκη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 101
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics