Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κρίση χρέους στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής του.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τάτση, Μαριάνθη el
dc.date.accessioned 2020-11-27T09:05:15Z
dc.date.available 2020-11-27T09:05:15Z
dc.date.issued 2020-11-27
dc.identifier.uri https://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11883
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δημόσιο χρέος el
dc.subject Κρίση χρέους el
dc.subject Χρεοκοπία el
dc.subject Δάνεια el
dc.subject Public debt en
dc.subject Financial crisis en
dc.title Κρίση χρέους στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής του. el
dc.title Debt crisis in Greece and ways of treatment. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - MAF - A/A 0221 el
heal.classification Χρηματοοικονομικές κρίσεις -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-11
heal.bibliographicCitation Τάτση, Μ., 2020. Κρίση χρέους στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναλύσει θεωρητικά την εξέλιξη της οικονομικήςκρίσης στην Ελλάδα, βασισμένη σε ένα πλούτο βιβλιογραφίας και ανέκδοτων στοιχείων. Θα διερευνήσωλεπτομερώς πώς δημιουργήθηκε η κρίση χρέους στην Ελλάδα κατα τη διάρκεια των χρόνων και επίσης,παρουσιάζω λεπτομερώς όλους τους τρόπους που μελέτησαν οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουναυτήν την κατάσταση. Η διατριβή μου αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά κεφάλαια. Αναλυτικά, στοπρώτο κεφάλαιο θα μελετήσω, τους καθοριστικούς παράγοντες των δανείων και τις πιο δημοφιλείςθεωρίες που σχετίζονται στενά με τις χρηματοοικονομικές κρίσεις σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Το δεύτεροκεφάλαιο εξετάζει σε περαιτέρω ανάλυση, τη σταδιακή ανάπτυξη των δανείων που έχει ζητήσει ηΕλλάδα, απο την αναγνώρισή της ως ανεξάρτητου κράτους μέχρι τη συμμετοχή της στην ΕυρωπαϊκήΈνωση και επίσης, επισημαίνει τις χρεοκοπίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα κατα την πάροδο των χρόνων.Στο τρίτο κεφάλαιο, επεκτείνω την ανάλυσή μου διερευνώντας τη συμμετοχή της Ελλάδας σεπρογράμματα δανεισμού και τα αποτελέσματά τους, και, επιπλέον, στο τελευταίο κεφάλαιο, προσπαθώνα προτείνω πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν άμεσα τη χώρα σε μια περίοδοανάκαμψης μετά την κρίση. Τέλος, αναφέρω τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τηνέρευνά μου. el
heal.abstract The main purpose of the present thesis is to analyze theoretically the evolution of economic crisis inGreece, based on a wealth of literature and anecdotal evidence. I will explicitly, investigate how the crisisof debt has been created over a period of time in Greece and also, I present in detail all the ways that thegovernments took into consideration to deal with this situation. My thesis consists of four differentchapters. Analytically, in the fisrt chapter I will study, the determinants of loans and the most populartheories that are close related to financial crises into a theoretical framework. The second chapterexamines in further analysis, the gradual development of loans that Greece has asked for, since itsrecognition as an independent state to its participation in the European Union and also, highlights thebankruptcies that Greece faced over the years. In the third chapter, I extend my analysis by exploring theparticipation of Greece in lending programs and its effects, and, moreover in the last chapter, I attempt tosuggest potential policy interventions that can directly lead country to a post-crisis recovery period. Last,I report the most significant conclusions that derive from my investigation. en
heal.advisorName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοιοκονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 119
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics