Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ανίχνευση μεθόδων και πρακτικών δημιουργικής λογιστικής στις ελληνικές επιχειρήσεις.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δημοσθένης, Σταμάτης el
dc.date.accessioned 2020-11-06T08:01:38Z
dc.date.available 2020-11-06T08:01:38Z
dc.date.issued 2020-11-06
dc.identifier.uri https://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11811
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρηματοοικονομική λογιστική el
dc.subject Δημιουργική λογιστική el
dc.title Ανίχνευση μεθόδων και πρακτικών δημιουργικής λογιστικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. el
dc.title Detection of creative accounting methods and practices in Greek businesses. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0643 el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Χρηματοοικονομική el
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-10
heal.bibliographicCitation Σταμάτης, Δ., 2020. Ανίχνευση μεθόδων και πρακτικών δημιουργικής λογιστικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η χρηματοοικονομική λογιστική έχει καθιερωθεί σε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς. Με τη βοήθεια της λογιστικής δύναται η δυνατότητα να παρουσιαστεί και να μελετηθεί η πορεία μιας οικονομικής μονάδας. Καθώς επίσης προσφέρει και τη δυνατότητα σε κάποιους να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη εικόνα αποκτώντας την ωραιοποιημένη εικόνα που θέλουν να παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό. Η πραγματική σκοπιμότητα της λογιστικής είναι να καταγράφει με λεπτομέρεια και διαφάνεια όλα τα οικονομικά γεγονότα που συμβαίνουν σε μια οικονομική μονάδα, έτσι ώστε να μπορεί να πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους. Παρόλα αυτά έχουνε παρουσιαστεί και έχουν γνωστοποιηθεί μεγάλος αριθμός οικονομικών σκανδάλων σε παγκόσμιο επίπεδο τα περισσότερα εκ των οποίων είχαν καταστροφικές συνέπειες. Η Δημιουργική λογιστική είναι αυτή η οποία ευνοεί τις οικονομικές απάτες και συνεπώς η λογιστική παρεκκλίνει από την πραγματική της σκοπιμότητα. Έτσι ήταν απαραίτητα να εμφανιστεί η ελεγκτική επιστήμη, η οποία θα εξετάσει και θα ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν παρατυπίες, ή παραποίηση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων – εταιρειών και να συμμορφώνονται οι εκάστοτε οικονομικές μονάδες. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθεί η ελεγκτική διαφέρουν και εξαρτώνται ανάλογα με την περίπτωση που έχουνε να μελετήσουν την κάθε φορά. el
heal.abstract Financial accounting has become established in much of everyday life. With the help of accounting it is possible to present and study the course of an economic unit. As well as offering the opportunity to some to create a wrong image by acquiring the beautified image they want to present to the general public. The real purpose of accounting is to record in detail and transparency all the financial events that take place in an entity so that it can inform interested third parties. However, a number of global financial scandals have occurred and been reported, most of which have had devastating consequences. Creative accounting is the one that favors financial fraud and therefore accounting deviates from its true purpose. Thus, it was necessary for the audit science to appear, which will examine and check the financial statements at regular intervals in order to detect any irregularities, or falsification of the financial data of companies - companies and to comply with the respective financial units. The methods that will be used to develop the audit vary and depend on the case they have to study each time. en
heal.advisorName Αρνής, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 76
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics