Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Καλλιέργεια φυτών υπερσυσσωρευτών νικελίου στην Πίνδο.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μισιρλή, Θεοδώρα el
dc.date.accessioned 2020-10-08T11:39:46Z
dc.date.available 2020-10-08T11:39:46Z
dc.date.issued 2020-10-08
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11695
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νικέλιο el
dc.title Καλλιέργεια φυτών υπερσυσσωρευτών νικελίου στην Πίνδο. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φυτά - Καλλιέργεια - Ελλάδα - Πίνδος el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Μισιρλή, Θ., 2020. Καλλιέργεια φυτών υπερσυσσωρευτών νικελίου στην Πίνδο. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των ιδιοτήτων και των μηχανισμών των φυτών που δρουν ως υπερσυσσωρευτές μετάλλων και ειδικότερα του νικελίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, αφού αναφερθούν ορισμένα βασικά γεωλογικά στοιχεία των σερπεντινικών εδαφών, εξετάζεται η οικολογία των εδαφών αυτών καθώς και η βιοδιαθεσιμότητα του νικελίου σε αυτά. Ακολουθεί στο δεύτερο κεφάλαιο, η ανάλυση της έννοιας της υπερσυσσώρευσης και παρουσιάζονται τα φυτά υπερσυσσωρευτές. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η κίνηση των μετάλλων στα φυτά υπερσυσσωρευτές και αναφέρεται ειδικότερα ο μηχανισμός συσσώρευσης του νικελίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της φυτοεξυγίανσης μολυσμένων περιοχών. Αναφέρονται δηλαδή, οι τεχνικές της φυτοεξόρυξης, της φυτοδιήθησης και της φυτοσταθεροποίησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις καλλιέργειες των υπερσυσσωρευτών και ειδικότερα, αναφέρονται περιπτώσεις αγροεξόρυξης του νικελίου στα βαλκανικά εδάφη. Τέλος στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική καλλιέργεια υπερσυσσωρευτών στην Πίνδο καθώς και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. el
heal.abstract The purpose of this thesis is to investigate the properties and mechanisms of plants that act as metal hyperaccumulators, especially nickel. In the first chapter, after listing some basic geological features of the serpentine soils, the ecology of these soils and the bioavailability of nickel in them are examined. In the second chapter, an analysis of the concept of hyperaccumulation and the plants hyperaccumulators is presented. In the third chapter, the movement of metals in the hyperaccumulators plants is described and in particular the mechanism of nickel accumulation. In the fourth chapter, we present the basic methods used in the phytoremediation of infected areas. That is to say, the techniques of phytomining, phytofiltration and phytostabilization are mentioned. The fifth chapter deals with the cultivation of super-accumulators and in particular, cases of nickel cultivation in the Balkans. Finally, in the sixth and last chapter, the experimental cultivation of superaccumulators in Pindos is presented as well as the results. el
heal.advisorName Κύρκας, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 80
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics