Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επίδραση άρδευσης με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα στην ανάπτυξη και φυσιολογία δενδρυλλίων ελιάς.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λεοντή, Αναστασία el
dc.date.accessioned 2020-10-08T11:38:58Z
dc.date.available 2020-10-08T11:38:58Z
dc.date.issued 2020-10-08
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11692
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ελιά el
dc.title Επίδραση άρδευσης με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα στην ανάπτυξη και φυσιολογία δενδρυλλίων ελιάς. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ελιά el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Λεοντή, Α. , 2020. Επίδραση άρδευσης με επεξεργασμένα αστικά απόβλητα στην ανάπτυξη και φυσιολογία δενδρυλλίων ελιάς. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση της άρδευσης με επεξεργασμένα αστικά λύματα στην φυσιολογία και ανάπτυξη δενδρυλλίων ελιάς. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρονται ιστορικά στοιχεία για την ελιά και την καλλιέργειά, τα βοτανικά χαρακτηριστικά της, τη μορφολογία της, τις οικολογικές απαιτήσεις της και δίνονται πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές με ιδιαίτερη έμφαση στην άρδευση και τους εναλλακτικούς τρόπους άρδευσης (επαναχρησιμοποιούμενα νερά, τα νερά βιολογικού καθαρισμού και τα γκρίζα νερά). Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται το πείραμα και αναφέρονται τα αποτελέσματα και η συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. Για την εκτέλεση του πειράματος τριάντα δενδρύλλια ελιάς ποικιλίας Κονσερβολιάς (Olea europaea L. Var ‘Konservolea’) παρόμοιας ανάπτυξης εγκαταστάθηκαν σε θερμοκήπιο του τμήματος Γεωπονίας του Παν/μίου Ιωαννίνων στους Κωστακιούς, Άρτας. Η ποσότητα του νερού άρδευσης των δενδρυλλίων εκτιμάται με βάση την εξατμισοδιαπνοή των φυτών, η οποία υπολογίζεται βάση μετρήσεων (με αισθητήρες) της υγρασίας του υποστρώματος και μεταβάλλεται αναλόγως των περιβαλλοντικών συνθηκών. Το πείραμα περιλαμβάνει τρεις μεταχειρίσεις: 10 δενδρύλλια στα οποία χορηγείται όλη η ποσότητα νερού που απώλεσαν τα φυτά στο διάστημα μεταξύ δύο αρδεύσεων με νερό που προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής στο οποίο προστίθενται 125 gr λιπάσματος 20-20-20, 10 δενδρύλλια στα οποία χορηγείται όλη η ποσότητα νερού που απώλεσαν τα φυτά στο διάστημα μεταξύ δύο αρδεύσεων χρησιμοποιώντας επεξεργασμένο νερό και η ίδια ποσότητα λιπάσματος και 10 δενδρύλλια τα οποία αρδεύονται με όλη την ποσότητα νερού που απώλεσαν τα φυτά με επεξεργασμένο νερό και στα οποία χορηγείται η μισή ποσότητα λιπάσματος (62,5 gr 20-20-20). Το επεξεργασμένο νερό είναι το νερό που προέρχεται από αστικά λύματα (νερό από οικιακές, εμπορικές ή βιομηχανικές δράσεις και που έχει δεχθεί δευτερογενή επεξεργασία) και λαμβάνεται την ημέρα εφαρμογής του από την Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Για την εκτίμηση της επίδρασης της άρδευσης με επεξεργασμένο νερό στην ανάπτυξη των δενδρυλλίων, σε σχέση με τη λίπανση που δέχονται τα φυτά, μετρώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα το μέγεθος των φυτών, το μέγεθος, το νωπό και ξηρό βάρος των φύλλων, όπως επίσης η περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη, σάκχαρα, θρεπτικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα. el
heal.abstract The present study studies the effect of treated urban wastewater irrigation on the physiology and development of olive seedlings. The first part of the work provides historical information on olive and cultivation, its botanical characteristics, morphology, ecological requirements and provides information on applied cultivation techniques with particular emphasis on irrigation and alternative irrigation methods (reusable water, biological treatment water and gray water). The second part describes the experiment and reports the results and discusses the results. To carry out the experiment thirty saplings of a variety of canned olives (Olea europaea L. Var 'Konservolea') of similar development were planted in a greenhouse in the Department of Agriculture of the University of Ioannina, Kostakis. The amount of irrigation water of the seedlings is estimated based on the evapotranspiration of the plants, which is calculated based on measurements (with sensors) of the substrate moisture and varies according to the environmental conditions. The experiment consists of three treatments: 10 saplings that receive all the water lost by the plants in the interval between two irrigation with water coming from the local water supply system and fertilizing 20-20-20 (20 gr N, 20gr P, 20gr K) with 125gr, potassium nitrate (13.7gr N, 46.3gr K) with 53.9gr and ammonium nitrate (27gr N) with 65.2gr , 10 saplings administered in full of water lost to plants in the interval between two irrigations using treated water and in which Available in fertilizers 20-20-20 (20gr N, 20gr P, 20gr K) with 125gr, potassium nitrate (13.7gr N, 46.3gr K) with 53.9gr and ammonium nitrate (27gr N) with 65.2gr and 10 saplings which irrigate with all the water lost by the plants with treated water and which are given half the amount of fertilizer ie 20-20-20 fertilizer is 62.5gr, potassium nitrate fertilizer is 26.9gr and Ammonium nitrate fertilizer amount is 32.6gr. Treated water is water derived from urban waste water (water from domestic, commercial or industrial activities and received secondary treatment) and is received on the day of its application by the Municipal Water Utility of Arta. In order to assess the effect of irrigation with treated water on the growth of seedlings, in relation to the fertilization received by the plants, the size of the plants, the size, the fresh and dry weight of the leaves, as well as the content of the leaves, are measured at regular intervals. of leaves in chlorophyll, sugars, nutrients and heavy metals. el
heal.advisorName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Τσιρογιάννης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μπέζα, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 141
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics