Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δράκου, Ειρήνη - Σοφία el
dc.contributor.author Βιάζη, Ζαφείρα - Ελευθερία el
dc.date.accessioned 2020-10-05T09:43:42Z
dc.date.available 2020-10-05T09:43:42Z
dc.date.issued 2020-10-05
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11675
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσχολική αγωγή el
dc.subject Παιδαγωγικές πρακτικές el
dc.subject Ενσυναίσθηση el
dc.subject Διαπολιτισμική αγωγή el
dc.title Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία el
dc.title Pedagogical approaches for the preschool centers and children with immigrant biographies en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Εκπαίδευση, Προσχολική el
heal.classification Διαπολιτισμικότητα el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09-18
heal.bibliographicCitation Δράκου, Ε. Σ. & Βιάζη, Ζ. Ε., 2020. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία. el
heal.abstract Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να υπερασπιστούμε τη δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα της εφαρμογής της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θα αναπτύξουμε το επιχείρημά μας σε τρία μέρη. Στο πρώτο θα περιγράψουμε την ιστορική διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργήθηκε ο βρεφονηπιακός σταθμός και τις βασικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προτάθηκαν για τη λειτουργία του. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στης μεγάλης κλίμακας αλλαγές που οδήγησαν στην μετατροπή της κοινωνίας μας σε πολυπολιτισμική, καθώς και στα προβλήματα που επέφεραν αυτές οι αλλαγές. Στο τέλος θα δείξουμε πως ο συνδυασμός της βιωματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης με τις αρχές τις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσφέρει έναν τρόπο για την ισότιμη συμμετοχή παιδιών διαφορετικής καταγωγής στην ελληνική προσχολική αγωγή. el
heal.abstract In this paper we attempt to defend the possibility, but also the necessity of the application of intercultural pedagogy in preschool children. We will develop our argument in three parts. In the first we will describe the historical process through which the Nursery was created, but also the basic pedagogical approaches that were proposed for its operation. Then we will talk about the large-scale changes that led to the transformation of our society into a multicultural one, as well as the problems caused by these changes. In the end we will show that the combination of the experiential educational approach with the principles of intercultural education offers a way for the equal participation of children of different origins in Greek preschool education. en
heal.advisorName Καινούργιου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Καινούργιου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Κανελλοπούλου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Νούσια, Αλεξάνδρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 75 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics