Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Βιολογική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών του ακτινιδίου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσακανίκας, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2020-10-02T11:27:03Z
dc.date.available 2020-10-02T11:27:03Z
dc.date.issued 2020-10-02
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11669
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ακτινίδια el
dc.title Βιολογική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών του ακτινιδίου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ακτινίδια - Ασθένειες και Παράσιτα el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Τσακανίκας, Ι., 2020. Βιολογική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών του ακτινιδίου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η εργασία αυτή έχει σκοπό την καταγραφή των εντομολογικών εχθρών της καλλιέργειας της ακτινιδιάς και την βιολογική τους καταπολέμηση. Αρχικά γίνεται αναφορά στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την προέλευση, τα είδη, το κλίμα στο οποίο ευδοκιμεί, τα χαρακτηριστικά και τις διάφορες ανάγκες του φυτού. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι εχθροί του φυτού και οι πιο συνήθεις τρόποι αντιμετώπισής τους. Παράλληλα δίνονται και επιπλέον τρόποι που αντιμετωπίζονται αυτοί οι εχθροί. Κατόπιν παρουσιάζονται αναλυτικά οι εντομολογικοί εχθροί του ακτινιδίου και αναλύεται ο βιολογικός τους κύκλος, η δράση τους και οι τρόποι βιολογικής τους αντιμετώπισης. Η εργασία βασίζεται σε βιβλία άρθρα και γνώμες ειδικών επιστημόνων, εντομολόγων και γεωπόνων. Τέλος, εξάγονται κάποια συμπεράσματα και παρατίθενται προτάσεις για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των εχθρών του ακτινιδίου el
heal.abstract The aim of this thesis is to record the entomological enemies of kiwi cultivation and their biological control. Initially, reference is made to the cultivation of kiwi. More specifically, we talk about the origin, the species, the climate in which it thrives, the characteristics and the various needs of the plant. Then, the plant enemies and the most common ways to deal with them are identified. At the same time, there are offered more options to treat these enemies. Moreover, the entomological enemies of kiwi are presented in detail and their biological cycle, their action and the ways of their biological treatment are analyzed. This thesis is mainly based on books, articles and views of experts, entomologists and agronomists. Finally, some conclusions are drawn and suggestions are made for the best possible treatment of kiwi enemies. el
heal.advisorName Πατακιούτας, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μαντζούκας, Σπυρίδων el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 63
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics