Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

«Αιτίες Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής: Η άποψη των εμπλεκόμενων του νομού Αργολίδας»

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βιτέλλα, Γεωργία el
dc.contributor.author Μυλωνάς, Ευάγγελος el
dc.date.accessioned 2020-10-02T07:50:31Z
dc.date.available 2020-10-02T07:50:31Z
dc.date.issued 2020-10-02
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11668
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή, Παραοικονομία, Μέθοδος Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων el
dc.subject tax evasion, tax avoidance, shadow economy, Hierarchical Decision Analysis Method en
dc.title «Αιτίες Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής: Η άποψη των εμπλεκόμενων του νομού Αργολίδας» el
dc.title CAUSES OF TAX EVASION AND TAX EXEMPTION. CASE OF PREFECTURR ARGOLIDOS en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -FIN- A/A 0637 *
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Μυλωνάς Ε, Βιτέλλα Γ,2020. Αιτίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής(περίπτωση νομου Αργολίδας).Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα ανάμεσα σε λογιστές, εφοριακούς, επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς, τραπεζικούς και δημόσιους υπαλλήλους του νομού Αργολίδος. Στην έρευνα αυτή συμμετείχε το 40,23% των λογιστών, το 1,10% των επιχειρήσεων, το 41,82% των εφοριακών, το 3,22% των εκπαιδευτικών, το 39,65% των τραπεζικών υπαλλήλων και το 22,76% των δημόσιων υπαλλήλων του νομού. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν ποια ήταν η σημαντική και λιγότερο σημαντική αιτία φοροδιαφυγής για τους συμμετέχοντες. Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός των επιχειρηματιών, συμφωνούν ότι το σημαντικότερο κριτήριο ως αιτία φοροδιαφυγής είναι η υπερβολική φορολόγηση ενώ οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι είναι η έλλειψη παιδείας. Επίσης όλοι εκτός των επιχειρηματιών συμφωνούν ότι το σημαντικότερο υποκριτήριο είναι οι «Υψηλοί συντελεστές φορολόγησης». Ως μη σημαντικό κριτήριο όλοι εκτός των επιχειρηματιών συμφωνούν ότι είναι η «Έλλειψη παιδείας» ενώ οι επιχειρηματίες ότι είναι η «Πολυπλοκότητα της νομοθεσίας». Τέλος, ως το λιγότερο σημαντικό υποκριτήριο υπάρχει συμφωνία μεταξύ των λογιστών, των εκπαιδευτικών, των τραπεζικών και δημοσίων υπαλλήλων που έθεσαν την «Επιχειρηματική ηθική» ενώ για τους εφοριακούς είναι το «Μορφωτικό επίπεδο» και για τους επιχειρηματίες η «Σπατάλη του δημοσίου χρήματος» el
heal.abstract The purpose of this paper is to study the phenomena of tax evasion, tax evasion and the shadow economy in Greece. To achieve this goal, a quantitative survey was conducted among accountants, tax collectors, businessmen, teachers, bankers and civil servants of the Argolida prefecture. The survey involved 40.23% of accountants, 1.10% of businesses, 41.82% of tax authorities, 3.22% of teachers, 39.65% of bank employees and 22.76% of civil servants of the prefecture. The individual objectives of the survey were to identify the most important and less important cause of tax evasion for participants. It was found that all participants, except entrepreneurs, agree that the most important criterion for tax evasion is excessive taxation, while entrepreneurs consider it a lack of education. Also, all but the businessmen agree that the most important hypocrite is the "High Taxation Rate". As an insignificant criterion, everyone except entrepreneurs agree that it is "Lack of education" while entrepreneurs agree that it is the "Complexity of legislation". Finally, as the least important hypocrite there is an agreement between the accountants, the teachers, the bank and the civil servants who set the "Business Ethics" while for the tax authorities it is the "Educational level" and for the entrepreneurs the "Waste of public money". en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.committeeMemberName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 111
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics