Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Νιτσιάκος.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σιαφάκα, Ελένη el
dc.date.accessioned 2020-10-01T06:41:47Z
dc.date.available 2020-10-01T06:41:47Z
dc.date.issued 2020-10-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11634
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νεοσσός, Όρνιθες, Πτηνοτροφείο, Παραγωγός, Μονάδα, Εκτροφή, Κρεοπαραγωγή, Εγκατάσταση, Διατροφή, Σιτηρέσιο, Διαχείρηση, Βιοασφάλεια, Ευζωΐα. el
dc.title Κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Νιτσιάκος. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Πτηνοτροφία el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Σιαφάκα, Ε., 2020. Κρεατοπαραγωγός πτηνοτροφία, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Νιτσιάκος. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η μελέτη που έγινε στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας αφορά την “Κρεοπαραγωγική Πτηνοτροφία και την Τεχνοοικονομική Ανάλυση σε πτηνοτροφείο που συνεργάζεται με την εταιρία Νιτσιάκος”. Αναφέρεται στην κατάσταση της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα, τις κυριότερες κρεοπαραγωγικές φυλές, τους τύπους εκτροφής, τρόπους εγκατάστασης όπου δίνεται έμφαση στην εντατική πτηνοτροφία, τις συνθήκες διαβίωσης των πτηνών με σκοπό την ευζωία τους και την σωστή και γρήγορη ανάπτυξή τους, τα λοιμώδη νοσήματα που μπορούν να τα επηρεάσουν όπως επίσης και τη σωστή διαχείριση ενός πτηνοτροφείου τόσο στην διάρκεια της εκτροφής όσο και κατά την προετοιμασία πριν και μετά. Επιπλέον περιγράφονται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο απαραίτητος εξοπλισμός, η διατροφή των πτηνών και οι εμβολιασμοί που γίνονται στην μονάδα. Τέλος, στο πρώτο μέρος αναφέρονται επίσης, οι κύριες πτηνοτροφικές εταιρίες που ασχολούνται με την κρεοπαραγωγική πτηνοτροφία στην Ήπειρο, η πιστοποίηση και τα προϊόντα κοτόπουλου . Το δεύτερο μέρος της πτυχιακής αυτής εργασίας αφορά την πτηνοτροφική μας μονάδα. Αρχικά περιγράφονται οι εγκαταστάσεις με τον εξοπλισμό και το κόστος που χρειάστηκε για την κατασκευή του αλλά και όλες οι διαδικασίες που γίνονται από την προετοιμασία των εγκαταστάσεων για τον ερχομό των νεοσσών μέχρι και την μέρα αποχώρησής τους προς το σφαγείο. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία μιας εκτροφής όπως βάρος πτηνών, πτηνά που οδηγήθηκαν προς σφαγή, συνολική αξία φυράματος και άλλα. Σκοπός της εργασίας ήταν οι περισσότερες γνώσεις πάνω στον πιο ανεπτυγμένο και εντατικοποιημένο κλάδο της ζωϊκής παραγωγής με αποτέλεσμα την επιπλέον ενημέρωση πτηνοτρόφων και όσων πρόκειται να ασχοληθούν με αυτόν τον κλάδο αλλά και την προσοχή μικρών λεπτομερειών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά από εκτροφή σε εκτροφή . el
heal.abstract The research that was made within the limits of this master's dissertation about “ BROILER PRODUCTION AND ANALYSIS OF A BROILER FARM THAT IS ASSOCIATED WITH NITSIAKOS COMPANY”. It is referential to the situation of Poultry production in Greece, to some of the most known chicken races, the types and ways of poultry farming, more specific about intensive poultry, the living conditions that the broilers need in purpose of their wellfare in order to grow fast and right, the infectious diseases that affects them just like the right management of a poultry farm in the middle of a broiler breeding before the arrival of the chickens and after them leaving for the slaughterhouse. In this research there are describing the appropriate facilities, the necessery equipment, the broiler feed, the vaccinations that take place in the poultry house. In the end, on the first chapter also it is referred to the poultry companies of Epirus, poultry products and certification in them. The second chapter of this master's dissertation is about our poultry farm. First of all the description of the facilities with the equipment that we use, the amount of money that was needed for its construction and all the processes from the preparations till the day that the broilers leave for slaughter. After that there are some statistics about a broiler breeding of ours just like the weight of the chickens, the number of broilers that went for slaughter, the total price of the feed that was eaten etc. The purpose of this thesis was the more knowledge on the most developed indusrty of the animal production in order to educate more and new people who want to work in the poultry industry in addition to give attention in small things that will make a difference. el
heal.advisorName Μπαρμπαγιάννη, Μαριάννα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 85
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics