Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η καλλιέργεια του αβοκάντο στο Νομό Χανίων προβλήματα - δυνατότητες και προοπτικές.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πριπάκης, Δημήτριος el
dc.date.accessioned 2020-09-30T10:12:35Z
dc.date.available 2020-09-30T10:12:35Z
dc.date.issued 2020-09-30
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11631
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αβοκάντο el
dc.title Η καλλιέργεια του αβοκάντο στο Νομό Χανίων προβλήματα - δυνατότητες και προοπτικές. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αβοκάντο el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09
heal.bibliographicCitation Πριπάκης, Δ., 2020. Η καλλιέργεια του αβοκάντο στο Νομό Χανίων προβλήματα - δυνατότητες και προοπτικές. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην καλλιέργεια του αβοκάντο (Persea αmericana) στο νομό Χανίων. Σκοπός της μελέτης είναι να κάνει μια ανασκόπηση για την πορεία της καλλιέργειας τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα και τις προοπτικές της. Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, αναφέρονται γενικά στοιχεία για την καλλιέργεια όπως, η καταγωγή αλλά και οι χώρες που καλλιεργείται το αβοκάντο καθώς και στοιχεία από την παγκόσμια παραγωγή και εμπορεία του προϊόντος. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βοτανικοί χαρακτήρες του δένδρου και οι ποικιλίες του. Παρατίθενται οι οικολογικές απαιτήσεις της καλλιέργειας σχετικά με το έδαφος και το κλίμα, καθώς και οι καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται από την εγκατάσταση της καλλιέργειας μέχρι και τη συγκομιδή του καρπού. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου αναφέρονται οι εχθροί αλλά και οι ασθένειες που προσβάλλουν την καλλιέργεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στοιχεία σχετικά με την καλλιέργεια του αβοκάντο στο νομό Χανίων, όπως πότε ξεκίνησε, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις ποικιλίες που καλλιεργούνται. Επίσης παρατίθενται στοιχεία από την εμπορεία του προϊόντος τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και από τις εξαγωγές. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην εμπορεία του προϊόντος και παραθέτονται κάποιες προτάσεις βελτίωσης αυτών. Μέσω της ανάλυσης των παραπάνω δεδομένων, τις συνθήκες καλλιέργειας και τη διάθεση του προϊόντος, γίνεται φανερό ότι η καλλιέργεια αβοκάντο αποτελεί μια δυναμική καλλιέργεια με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό που μπορεί να καταλάβει εξέχουσα θέση στον πρωτογενή τομέα του Νομού Χανίων. el
heal.abstract The present study refers to the cultivation of avocado (Persea americana) in the prefecture of Chania. The purpose of this study is to review the development of cultivation in recent years, its problems and prospects. The first chapter, initially, gives general information about the cultivation such as the origin and the countries where the avocado is grown as well as data from the world production and marketing of the product. Nextly, the botanical characteristics of the tree and its varieties are being described. The ecological requirements of the crop concerning the soil and the climate along with the cultivation techniques following the establishment of the crop up until the harvest of the crop are being presented. At the end of the first chapter, the pets and diseases that infect the crop are mentioned. The second chapter gives general information about the cultivation of avocado in the prefecture of Chania, for example when it started, the cultivated areas and the varieties that are cultivated. In addition, data from the marketing of the product both in the internal market and the exports are also presented. Moreover, this chapter refers to the problems that occur during cultivation and the commerce of the product and presents some suggestions for their improvement. Lastly, regarding the above, the growing conditions and the availability of the product, it becomes clear that the cultivation of avocados is a dynamic crop with a clear export orientation that can occupy a prominent position in the primary sector of the Prefecture of Chania. el
heal.advisorName Δήμου, Δήμητρα el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 82
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics