Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών από το σύζυγο - σύντροφο. Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου από τους επαγγελματίες υγείας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσάγκα, Ουρανία el
dc.contributor.author Τσομπανούδη, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2020-09-23T08:57:46Z
dc.date.available 2020-09-23T08:57:46Z
dc.date.issued 2020-09-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11608
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ενδοοικογενειακή βία el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.subject Κακοποίηση γυναικών el
dc.title Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών από το σύζυγο - σύντροφο. Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου από τους επαγγελματίες υγείας. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-09-20
heal.bibliographicCitation Τσάγκα, Ο. & Τσομπανούδη, Β., 2020. Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών από τον σύζυγο-σύντροφο. Πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου από τους επαγγελματίες υγείας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η άσκηση βίας κατά των γυναικών από το σύντροφο, γενικότερα, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και σύνθετο πρόβλημα το οποίο αφορά περισσότερο από ποτέ τις σύγχρονες κοινωνίες και για αυτόν τον λόγο η εκδήλωσή της αποτελεί πεδίο ερμηνείας και διερεύνηση καθώς σχετίζεται με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναζήτηση και η μελέτη βιβλιογραφίας σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες υγείας προλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Υλικό-Μέθοδος: Για τη διεκπεραίωση της εργασίας μας χρησιμοποιήθηκαν 115 ερευνητικά άρθρα τα οποία αναζητήθηκαν σε μηχανές αναζήτησης όπως το PubMed και Google Scholar. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τις γνώσεις και την αντίληψη των επαγγελμάτων υγείας ως προς την ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, την αντιμετώπιση της από αυτούς, τις δράσεις στον τομέα της υγείας αλλά και τους φραγμούς, καθώς και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στα περιστατικά βίας. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο το οποίο χρήζει αντιμετώπισης από τον τομέα της υγείας, αλλά υπάρχει με-γάλο κενό ως προς την κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη, την διάγνωση και την αντιμετώπιση της. el
heal.abstract Background: Generally, violence against women from their partner, is a particularly im-portant and complicated problem that is more of a concern in modern societies and for this reason its manifestation is a field who needs interpretation and study, as it is related to many different factors. Aim: The purpose of this survey was to search and study literature on how health profession-als can prevent and care domestic violence against women Methods: To carry out our workpaper we used 115 research articles which were found during a search in engines such as PubMed and Google Scholar. Results: The results of this study are related with the knowledge and the attitude that the healthcare providers have to the domestic violence against women, the treatment that they can provide, action which can be done to prevent domestic violence and difficulties that the healthcare providers have, in addition, education of healthcare providers for domestic vio-lence is mentioned. Conclusions: During this survey, we can conclude that domestic violence is an important so-cial problem which needs treatment from the health system, but there is a huge gap in healthcare provides’ appropriate skills education for prevention, diagnosis and treatment of domestic violence against women. en
heal.advisorName Παπαγιαννοπούλου, Ευρυδίκη el
heal.committeeMemberName Παπαγιαννοπούλου, Ευρυδίκη el
heal.committeeMemberName Μπακάρα, Θεοδώρα el
heal.committeeMemberName Ματσούλη, Λευκοθέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 99 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics