Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η Ασφάλεια των τροφίμων και οι νέοι διατροφικοί κίνδυνοι. Ο ρόλος του ΕΦΕΤ.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καρατζένη, Μαρκέλα el
dc.date.accessioned 2020-09-17T08:44:19Z
dc.date.available 2020-09-17T08:44:19Z
dc.date.issued 2020-09-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11590
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ασφάλεια el
dc.subject Τρόφιμα el
dc.subject Ποιότητα el
dc.subject Διατροφή el
dc.subject Safety en
dc.subject Food en
dc.subject Nutrition en
dc.subject Quality en
dc.title Η Ασφάλεια των τροφίμων και οι νέοι διατροφικοί κίνδυνοι. Ο ρόλος του ΕΦΕΤ. el
dc.title Food safety and new nutritional risks. The role of EFET. en
heal.type masterThesis el
heal.classification Ασφάλεια τροφίμων el
heal.classification Food safety en
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-07-01
heal.abstract Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα πάντα επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα που ανησυχεί καταναλωτές, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων. Η διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων κατά μήκος όλης της τροφικής αλυσίδας είναι ζωτικής σημασίας αφού πολλές ασθένειες σχετίζονται με τα τρόφιμα και σε συνδυασμό με την παρουσία λοιμώξεων έχουν οδηγήσει στην θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου . Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή πληροφοριών μέσω της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τους διατροφικούς κινδύνους που εγκυμονούν τα τρόφιμα. Βασικό στοιχείο της εργασίας μας θα αποτελέσει η μελέτη του ρόλου του Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) στη διασφάλιση της ποιότητας τροφίμων. Από τη μελέτη των ετήσιων εκθέσεων του ΕΦΕΤ για τα τρία τελευταία προέκυψε ότι ο αριθμός ελέγχων του ΕΦΕΤ ξεπερνούσε κατά πολύ τους ετήσιους στόχους του, το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι καταγγελίες στο μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 70%) και στα τρία έτη αφορούσαν αυτεπάγγελτες κατηγορίες. el
heal.abstract Food safety is always a topical and important issue for consumers, businesses, government agencies and researchers working in the food sector. Ensuring the quality and safety of food throughout the food chain is vital as many food-related diseases and in combination with the presence of infections have led to the establishment of a strict legal framework. Purpose of this study is to collect information through the Greek and foreign language bibliography on food safety and the nutritional risks of food. A key element of our work will be the study of the role of the Unified Food Control Agency (EFET) in ensuring food quality. The study of the annual EFET reports for the last three showed that the number of EFET audits far exceeded its annual targets, most of the audits are carried out by the Regional Directorates and the complaints to the largest extent (approximately 70%) and in three years involved ex officio charges. en
heal.advisorName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.committeeMemberName Κόλιας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών el
heal.academicPublisher Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Α/Α 0206 el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 149 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics