Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Σποροπαραγωγή κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας FABACEAE.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γκάρου, Θωμαή el
dc.date.accessioned 2020-07-06T10:13:27Z
dc.date.available 2020-07-06T10:13:27Z
dc.date.issued 2020-07-06
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11366
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject FABACEAE el
dc.subject Κτηνοτροφικά Φυτά el
dc.title Σποροπαραγωγή κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας FABACEAE. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Σποροπαραγωγή el
heal.classification Κτηνοτροφικών Φυτά el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-07-22
heal.bibliographicCitation Γκάρου, Θ., 2020. Σποροπαραγωγή κτηνοτροφικών φυτών της οικογένειας FABACEAE. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα την Σποροπαραγωγή Κτηνοτροφικών Φυτών της Οικογένειας Fabaceae μελετήθηκαν, τα εξής κτηνοτροφικά φυτά σόγια , ο βίκος , η μηδική και το κουκί. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην παραγωγή σπόρου κατά την νεολιθική εποχή και το πώς ο άνθρωπος κατάφερε να παράγει και να καλλιεργεί σπόρους. Στην συνέχεια αναφέρεται η διαδικασία της σποροπαραγωγής, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται και το βασικό αντικείμενο απασχόλησης της. Παράλληλα αναφέρονται τα κέντρα παραγωγής σπόρου στην Ελλάδα , οι υπάρχουσες παραγωγικές εταιρίες καθώς γίνεται και ανάλυση όσων αφορά την εγχώρια παραγωγή και τις εισαγόμενες ποσότητες σπόρων στην Ελλάδα. Έπειτα αναγράφονται μερικές πληροφορίες για τα ψυχανθή και τις ικανότητες τους, πιο συγκεκριμένα τα ψυχανθή της οικογένειας Fabaceae και τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας τους. Ειδικότερα τα κτηνοτροφικά φυτά της οικογένειας Fabaceae και τα οφέλη κατά την καλλιέργεια αυτών. Αρχικά αναφέρεται το φυτό της σόγιας με τα βοτανικά χαρακτηριστικά του αναλύοντας το φυτό από την ρίζα έως τον βλαστό. Επιπλέον αναγράφονται οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες ανάπτυξης της σόγιας, στην συνέχεια τα χαρακτηριστικά του σπόρου, της βλάστησης και της εγκατάστασης του σπορόφυτου. Οι διαδικασίες μετά το φύτρωμα της σόγιας κα οι ανάγκες του φυτού σε νερό, μετά την ωρίμανση του εκτελείτε η διαδικασία συγκομιδής του σπόρου. Το επόμενο φυτό που μελετήθηκε είναι ο βίκος τα βοτανικά του χαρακτηριστικά, η ανάπτυξη , η διαδικασία επιλογής αγροτεμαχίου για την καλλιέργεια του. Επίσης οι καλλιεργητικοί έλεγχοι που είναι απαραίτητοι να πραγματοποιούνται τακτικά κατά την σποροπαραγωγή. Τελικά αναγράφεται ο τρόπος συγκομιδής του βίκου τα βασικά βήματα και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βάση από τον παραγωγό. Στην συνέχεια της εργασίας μελετήθηκε το φυτό της μηδικής αρχικά αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του ριζικού της συστήματος, των βλαστών, των ανθέων και των καρπών. Παράλληλα αναγράφονται οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες ανάπτυξης, η διαδικασία σποράς σε συνδυασμό με τις μεταφυτρωτικές συνθήκες της μηδικής. Καταλήγοντας στον τρόπο συγκομιδής , τις αποδόσεις της και στην περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων στο συγκομιζόμενο προϊόν. Στο τελευταίο κεφάλαιο αρχικά αναφέρεται το φυτό κουκί με τα βοτανικά του χαρακτηριστικά και τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες ανάπτυξης του φυτού, επίσης σχολιάζεται ο τρόπος σποράς κατά την σποροπαραγωγή και οι απαιτήσεις της καλλιέργειας . Η συγκομιδή των κουκιών απαιτεί σωστή διαχείριση του σπόρου και ιδιαίτερη προσοχή κατά τον αλωνισμό. Ως επακόλουθο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του πιστοποιημένου σπόρου, πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις που διασφαλίζονται με την χρήση πιστοποιημένου σπόρου, τι σημαίνει πιστοποιημένος σπόρος για την Ελλάδα και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην περίπτωση καλλιέργειας μη πιστοποιημένου σπόρου. Τέλος αναγράφονται τα σημαντικότερα βήματα που θα πρέπει να προσέχει ένας παραγωγός κατά την διάρκεια της σποροπαραγωγής, για το όσο δυνατόν καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα. el
heal.abstract In the present thesis on the Fabaceae Family Seed Production, the following soybean, vetch, alfalfa and beech plants were studied. There is first a reference to seed production in the Neolithic Age and how humans were able to produce and grow seeds. Following is the process of seed production, the factors on which it depends and its main object of employment. At the same time the seed production centers in Greece are listed, the existing production companies as well as the analysis of domestic production and imported seeds in Greece. Then some information about the legumes and their abilities is given, in particular the legumes of the Fabaceae family and the benefits of their cultivation. In particular the Fabaceae forage and the benefits of growing them. The soybean plant is first mentioned with its botanical characteristics analyzing the plant from root to shoot. In addition, the soil-climatic conditions of soybean development, followed by the characteristics of seed, vegetation and seedling establishment are given. The processes after soybean germination and the needs of the plant in water, after the ripening process you perform the process of seed harvesting. The next plant to be studied is the herb, its botanical characteristics, growth, the process of selecting a parcel for its cultivation. Also the crop inspections that are necessary to be carried out regularly during seed production. Ultimately, the key steps and points on which the producer should be given a greater basis by the producer are outlined. Subsequently the work studied the alfalfa plant initially listed the characteristics of its root system, shoots, flowers and fruits. At the same time, the soil-climatic conditions of growth, the sowing process in combination with the post-germination conditions of the alfalfa are indicated. It results in the way it is harvested, its yields and the content of nutrients in the harvested product. The last chapter first discusses the cookie plant with its botanical characteristics and soil-climatic conditions of the plant, and also comments on sowing during seed production and the requirements of the crop. Harvesting the beans requires proper seed management and special care during threshing. The following describes the characteristics of certified seed, in particular the conditions guaranteed by the use of certified seed, what it means for certified seed in Greece and the impact that it has in the case of non-certified seed cultivation. Finally, the most important steps that a producer must take during seed production are listed, for the best and highest quality result possible. el
heal.advisorName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Νικολάου, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 57
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics