Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην παιδική παχυσαρκία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γκέλη, Ελευθερία el
dc.contributor.author Παρασκευοπούλου, Ευτέρπη el
dc.date.accessioned 2020-06-17T05:24:06Z
dc.date.available 2020-06-17T05:24:06Z
dc.date.issued 2020-06-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11214
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Παιδική παχυσαρκία el
dc.subject Παχυσαρκία el
dc.subject Παιδιά--Παχυσαρκία el
dc.subject Περιβάλλον el
dc.title Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην παιδική παχυσαρκία el
dc.title The role of the environment in childhood obesity en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Διατροφή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-06-05
heal.bibliographicCitation Γκέλη, Ε. & Παρασκευοπούλου, Ε., 2020. Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην παιδική παχυσαρκία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. el
heal.abstract Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία αποτελεί μια παγκόσμια επιδημία. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει την έννοια της παιδικής παχυσαρκίας μέσα από έρευνα επιστημονικών άρθρων, βιβλίων και περιοδικών και να μελετήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα αίτια που οδηγούν στην σημαντική αύξηση του βάρους είναι ποικίλα και πολλές φορές μπορούν να συνυπάρχουν, καθιστώντας το πρόβλημα πιο δύσκολο. Επιπλέον ο ρόλος που διαδραματίζει το περιβάλλον, είτε αυτό είναι το οικογενειακό είτε το σχολικό, είναι σημαντικός για την καθιέρωση υγιεινών διατροφικών επιλογών και την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις της, που επηρεάζουν αρνητικά την σωματική υγεία, με κάποιες από αυτές προκαλούν βλάβες στους ιστούς και τα όργανα, αλλά και την ψυχολογία του παιδιού. Ακόμα, η άμεση αντιμετώπιση έχει ως στόχο την απώλεια βάρους, αλλά και την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και συμπεριφορών. Τέλος, τα προγράμματα πρόληψης που γίνονται στο σχολικό περιβάλλον είναι πιο αποτελεσματικά, όταν πραγματοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. el
heal.abstract Overweight and obesity in preschool is a global epidemic. The purpose of this dissertation is to explore the concept of childhood obesity through research in scientific articles, books, and journals and to study the severity of the problem. More specifically, the causes that lead to significant weight gain are varied and can often coexist, making the problem more difficult. In addition, the role that the environment plays, whether it is family or school, is important for establishing healthy eating choices and promoting physical activity. Then its effects are analyzed, which negatively affect physical health, with some of them causing damage to tissues and organs, but also the child's psychology. In addition, immediate treatment aims to lose weight, but also to adoption of healthy eating habits and behaviors. Finally, prevention programs in the school environment are more effective when carried out for a long time. en
heal.advisorName Καραβίδα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Κανέλλου, Νικολίτσα el
heal.committeeMemberName Τύμπα, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 100 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics