Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

«Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες: Η Περίπτωση της Δυσλεξίας»

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πρεβεζιάνου, Αποστολία el
dc.date.accessioned 2020-06-02T08:38:19Z
dc.date.available 2020-06-02T08:38:19Z
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11089
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εκμάθηση ξένων γλωσσών el
dc.subject Learning foreign languages en
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.subject Learning difficulties en
dc.title «Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες: Η Περίπτωση της Δυσλεξίας» el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1648 el
heal.classification Δυσλεξία el
heal.classification Dyslexia en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-05-18
heal.bibliographicCitation Πρεβεζιάνου,Α.,2020. Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες: Η Περίπτωση της Δυσλεξίας. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. el
heal.abstract Σε αυτή την εργασία θα εξεταστεί επισταμένα η ειδική μαθησιακή διαταραχή της δυσ-λεξίας, η οποία κατα κύριο λόγο βασίζεται στην εκμάθηση και τη μετέπειτα κατάκτηση της γλώσσας από ένα άτομο, αλλά παράλληλα και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η ικανότητα του ατόμου αυτού να προχωρήσει στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Επιπρόσθετα, θα γίνουν γνωστές τόσο οι στρατηγικές, όσο και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι καθηγητές των ξένων γλωσσών για να προβούν στην καλύτερη προσέγγιση αλλά και την μετέπειτα αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία, όταν αποφασίζουν να προχωρήσουν στην εκμάθηση κάποιας ξένης γλώσσας. Κατά κύριο λόγο, η μελέτη αυτή βασίζεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που παρουσιάζει τις δυσκολίες που πιθανότατα εμφανί-ζει κάποιος μαθητής που έχει διαγνωστεί με δυσλεξία όσον αφορά την γνώση μιας ξέ-νης γλώσσας. Τα βασικά σημεία-ζητήματα της παρούσας εργασίας είναι: 1. Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών περιγράφουν τη δυσλεξία τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική σκοπιά, 2. Οι πιθανές δυσκολίες που ταλανίζουν τους καθηγητές των ξένων γλωσσών όταν διδάσκουν μαθητές με δυσλεξία, 3. Οι στρατηγι-κές που χρησιμοποιούν, ώστε να φέρουν εις πέρας το εγχείρημα αυτό με τον πιο αποτε-λεσματικό τρόπο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαφαίνεται καθαρά ότι παρόλο που οι καθηγητές ξένων γλωσσών έχουν γνώση της ύπαρξης της διαταραχής της δυσλεξίας σε γενικά πλαίσια, θεωρείται απαραίτητο για την βελτίωση της διδασκα-λίας τους, να υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση στην εκπαίδευση των διαταραχών που σχετίζονται με τη γλώσσα, ώστε να εξοπλιστούν καταλλήλως για να μπορέσουν να βοηθήσουν σημαντικά τους μαθητές τους. Βασικός στόχος της εργασίας επομένως, α-ποτελεί ο τονισμός της σημαντικότητας χρήσης απαραίτητων εργαλείων αλλά και στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, ώστε να μπορούν να υπο-στηρίζουν τους μαθητές με δυσλεξία με τον αρτιότερο αλλά και πιο υποστηρικτικό τρόπο για να μειώσουν τη δυσκολία της μάθησης. el
heal.advisorName Δογορίτη, Ελευθερία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 58
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics