Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για ΜΜΕ: Η περίπτωση των E.R.P. μια κριτική προσέγγιση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσοκέρης, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2014-08-04T11:50:46Z
dc.date.available 2014-08-04T11:50:46Z
dc.date.issued 2014-08-04
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/1089
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Λογιστική el
dc.subject Επιχείρηση και λογιστική el
dc.subject Χρηματοοικονομικό περιβάλλον el
dc.subject ERP el
dc.subject Enterprise Resource Planning el
dc.title Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για ΜΜΕ: Η περίπτωση των E.R.P. μια κριτική προσέγγιση el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογιστική -- Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών el
heal.classification Λογιστική -- Επεξεργασία δεδομένων el
heal.classification Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2011
heal.abstract Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής, ιδιαίτερα με τη μορφή πληροφοριακών συστημάτων, αναδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα: πώς τα διάφορα δεδομένα της επιχείρησης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, ούτως ώστε να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες προς όφελός της. Το E.R.P. (Enterprise Resource Planning) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δίνει λύση στον παραπάνω προβληματισμό των επιχειρήσεων. Δηλαδή συγκεντρώνει τα δεδομένα της επιχείρησης και τα μετατρέπει σε χρήσιμες πληροφορίες. Στόχος τους είναι η αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα, για την επιχείρηση, είναι να βελτιώνεται η λειτουργία της, να γίνεται ανταγωνιστική και κερδοφόρα. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τα συστήματα E.R.P. για μια μικρομεσαία επιχείρηση και να διαπιστώσει αν είναι εφικτή η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε μια ΜΜΕ. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά για το τι εννοούμε όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση. Επίσης τονίζεται η σημασία που αυτές έχουν τόσο για την Ε.Ε. όσο και για την Ελλάδα και επιπλέον παρατίθεται η εξέλιξή τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή δίνεται ο ορισμός, ο σκοπός και τα είδη. Επίσης αναφέρεται η σημασία που αυτά έχουν για μια μικρομεσαία επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήματα E.R.P. αναλυτικά. Αφού οριοθετείται τι είναι ένα πληροφοριακό σύστημα E.R.P., γίνεται αναφορά στην εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Δίνονται τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ο στόχος που αυτά έχουν, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται πώς υιοθετείται ένα πληροφοριακό σύστημα E.R.P. από μια επιχείρηση και για ποιο λόγο πρέπει η επιχείρηση να τοποθετήσει αυτό το σύστημα. Στο τέλος γίνεται η μέτρηση απόδοσης του συστήματος. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται μια έρευνα για την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων E.R.P. στην Ελλάδα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παρουσιάζονται τα συστήματα E.R.P. της ελληνικής αγοράς. el
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 113
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics