Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το διαδίκτυο των πραγμάτων ως διασπαστική τεχνολογία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νάστος, Ηλίας el
dc.date.accessioned 2020-03-31T08:45:48Z
dc.date.available 2020-03-31T08:45:48Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10731
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διαδίκτυο των πραγμάτων el
dc.subject Δεδομένα el
dc.subject Eπιχειρήσεις el
dc.subject Kοινωνία el
dc.subject Eφαρμογές el
dc.subject Έξυπνες συσκευές el
dc.subject Internet of things en
dc.subject Data en
dc.subject Business en
dc.subject Society en
dc.subject Applications en
dc.subject Smart devices en
dc.title Το διαδίκτυο των πραγμάτων ως διασπαστική τεχνολογία για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία el
dc.title The Internet of thinks (IoT) as a disruptive technology for companies and society. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF A/A0189 el
heal.classification Τεχνολογία el
heal.classification Διαδίκτυο el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-03-24
heal.bibliographicCitation Νάστος, Η., 2020. Το διαδίκτυο των πραγμάτων ως διασπαστική τεχνολογία στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο τομέας της τεχνολογίας και των επιτευγμάτων αυτής αποτέλεσε και αναμένεται να αποτελέσει και στο μέλλον σημαντικό παράγοντα τόσο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας όσο και της κοινωνίας. Μεταξύ άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών, το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» ή αλλιώς «Internet of Things» όπως είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό, είναι αυτό που θα επηρεάσει σημαντικά τους τομείς των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μια σκιαγράφηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της εν λόγω τεχνολογίας, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους βρίσκει σήμερα εφαρμογή η τεχνολογία αυτή όπως είναι ο τομέας της υγείας, των μεταφορών, ο αγροτικός τομέας, οι έξυπνες πόλεις και πολλοί άλλοι. Περαιτέρω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας «Internet of Things», όπως η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων, η ταχύτερη ανταλλαγή δεδομένων και η αυξημένη παραγωγικότητα, αλλά και των μειονεκτημάτων που αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της τεχνολογίας αυτής, καθώς είναι σαφές ότι με τη χρήση της διακυβεύονται συχνά θέματα ασφάλειας και διαρροής προσωπικών δεδομένων, θέματα τα οποία αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, από κοινού με το πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και η κοινωνία γενικότερα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα έρευνας για το πώς θα επηρεάσει το «Internet of Things» ως διασπαστική τεχνολογία τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά πως η τεχνολογία αυτή θα συμβάλει θετικά μακροπρόθεσμα τόσο στις επιχειρήσεις και το προσωπικό αυτών όσο και στην ίδια την κοινωνία, χωρίς, όμως, να εξαλείφεται ο φόβος της απώλειας θέσεων εργασίας και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τον προς ανάλυση τομέα. el
heal.abstract The field of technology and its achievements has always been and expected to be an important factor in the evolution of business, industry and society. Among other emerging technologies, the "Internet of Things", as it is best known to the public, will have a major impact on business and society. In the first chapter of this thesis we will give a brief historical overview and outline of the technical characteristics of this technology, while in the second chapter we will present the most important fields in which this technology is currently applied such as health, transport and rural sector, smart cities and many others. Furthermore, the purpose of this paper is to present the benefits of ''Internet of Things'' technology, such as reduction of the costs of a business , faster data sharing and increased productivity, but also the disadvantages of this technology, as it is clear that security issues and personal data leaks, which are being dealt with in the third chapter of this thesis, together with how businesses and society will be affected in general, often make their appearance. Finally, the fourth chapter of the paper presents and analyzes the study results on how Internet of Things as disruptive technology will affect businesses and society. Those results show that the majority of those who took part in the research believe that this technology will make a positive long-term contribution both to businesses and their staff and to society itself, but without eliminating the fear of loss of jobs and of personal data violations. The results are being presented in four categories, depending on the sector to be analyzed. en
heal.advisorName Γκόγκος, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 154 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics