Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηριστικών in vitro βλαστικότητας γύρης φυτών τομάτας προερχόμενων από βιολογικό και συμβατικό σπόρο.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Φούκα, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2020-02-24T09:46:11Z
dc.date.available 2020-02-24T09:46:11Z
dc.date.issued 2020-02-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10698
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject In vitro el
dc.title Συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηριστικών in vitro βλαστικότητας γύρης φυτών τομάτας προερχόμενων από βιολογικό και συμβατικό σπόρο. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ιστοκαλλιέργεια φυτών el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-02-24
heal.bibliographicCitation Φούκα, Α., 2020. Συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηριστικών in vitro βλαστικότητας γύρης φυτών τομάτας προερχόμενων από βιολογικό και συμβατικό σπόρο. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά της in vitro βλαστικότητας γύρης (% βλαστικότητα και μήκος γυρεοσωλήνων) σε φυτά τομάτας της ποικιλίας ACE 55 VF που προέρχονταν από σπόρους βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας. Η σπορά έγινε τον Ιούλιο και η μεταφύτευση των φυτών πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Η καλλιέργεια των φυτών έγινε με βιολογικό τρόπο σε γλάστρες με υπόστρωμα που αποτελούνταν από 70% τύρφη και 30% κομπόστ. Η γύρη συλλέχτηκε από άνθη της πρώτης ταξιανθίας στις 31/10 (για τα φυτά που προέρχονταν από συμβατικό σπόρο) και στις 23/11 (για τα φυτά από βιολογικό σπόρο). Η γύρη υποβλήθηκε για in vitro βλάστηση σε υγρό υπόστρωμα, η σύνθεση του οποίου ήταν 12% σακχαρόζη και 50 mgL-1 βορικό οξύ. Η διάρκεια επώασης της γύρης ήταν 6 ώρες στους 16 °C στο σκοτάδι. Για τις μετρήσεις των ποσοστών βλαστικότητας και του μήκους των γυρεοσωλήνων χρησιμοποιήθηκαν εικόνες που ελήφθησαν από οπτικό μικροσκόπιο με την χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά που προήλθαν από βιολογικό σπόρο παρουσίασαν μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τα φυτά που προήλθαν από σπόρο συμβατικής καλλιέργειας, με αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση στην άνθιση της πρώτης ταξιανθίας. Το γεγονός αυτό είχε σημαντικό αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά της in vitro βλαστικότητας της γύρης, με μείωση τόσο στο ποσοστό βλαστικότητας όσο και στο μήκος των αναπτυσσόμενων γυρεοσωλήνων, συγκριτικά με τα φυτά που προέρχονταν από συμβατικό σπόρο. el
heal.abstract The present work studied the characteristics of in vitro pollen germination (% germination and length of tubes) in tomato plants of the ACE variety 55 VF originating from seeds of biological and conventional cultivation. Sowing took place in July and the transplanting of plants was carried out in September 2018. The cultivation of plants was done organically in pots with substrate consisting of 70% peat and 30% compost. The pollen collected from flowers of the first inflorescence at 31/10 (for plants that came from conventional seed) and 23/11 (for plants from organic seed). The pollen was submitted for in vitro vegetation on a damp substrate, the composition of which was 12% sucrose and 50 mgL-1 boric acid. The incubation duration of the pollen was 6 hours at 16 °C in the dark. Images taken from an optical microscope using a digital camera have been used to measure the germination rates and the length of the tubes. The results showed that plants derived from organic seed showed a lower growth rate compared to plants derived from conventional seed, resulting in a significant delay in the bloom of the first inflorescence. This has had a significant impact on the characteristics of in vitro pollen germination, with a decrease in both the germination rate and the length of the developing tubes, compared to the plants that came from conventional seed. el
heal.advisorName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Νικολάου, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 57
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics