Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια κηπευτικών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σιώζου, Παρασκευή el
dc.date.accessioned 2020-02-11T15:06:59Z
dc.date.available 2020-02-11T15:06:59Z
dc.date.issued 2020-02-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10673
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κηπευτικά el
dc.title Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια κηπευτικών. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λαχανικά - Καλλιέργεια el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-02-10
heal.bibliographicCitation Σιώζου, Π., 2020. Η επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια κηπευτικών. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Το φαινόμενο της αλάτωσης εδαφών αποτελεί σοβαρή απειλή για τη γεωργία παγκοσμίως και ειδικότερα στις ξηρές και ημίξηρες παράκτιες περιοχές όπου εντοπίζεται ανισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων αποθεμάτων ύδατος και της ζήτησης τους. Εδαφική αλάτωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο συγκεντρώνονται άλατα στην επιφάνεια και στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι αλατότητας, η πρωτογενής (primary) που εμφανίζεται σε φυσικά εδάφη, και η δευτερογενής (secondary) η οποία προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η δευτερογενής αλάτωση εμφανίζεται κυρίως στις αρδευόμενες περιοχές είτε λόγω της υπερβολικής άντλησης υπόγειων νερών με αποτέλεσμα τη διείσδυση του αλμυρού ύδατος στους υπόγειους παράκτιους υδροφορείς, είτε λόγω της χρήσης κακής ποιότητα ύδατος. Η γεωργία παίζει βασικό ρόλο στο φαινόµενο, αφού προκαλεί τόσο τη µεγάλη κατανάλωση του νερού, όσο και τη χηµική υποβάθµιση του. Οι επιπτώσεις της αλάτωσης για τους αγρότες µπορεί να είναι σηµαντικές από οικονοµικής και κοινωνικής άποψης. Ο βαθµός αλάτωσης και ο τύπος των αλάτων επηρεάζουν το εύρος των επιπτώσεων που µπορεί να προκύψουν στις καλλιέργειες. Γενικά, η παραγωγικότητα δεν επηρεάζεται από το χαµηλό επίπεδο συγκέντρωσης αλάτων, αλλά απότοµη πτώση της παραγωγικότητας συµβαίνει, όταν υπερβούµε το κρίσιµο επίπεδο για κάθε καλλιέργεια. Σε αυτή την εργασία θα αναλύσουμε την έννοια της αλατότητας αλλά και θα ανατρέξουμε σε κάποια πειράματα όπου έχουν πραγματοποιηθεί και θα δείξουμε τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει για 5 καλλιέργειες κηπευτικών σε κλειστό σύστημα υδροπονικης καλλιέργειας. el
heal.advisorName Μάντζος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 61
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics