Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η αντίληψη των γονέων για την παιδική παχυσαρκία και η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισής της

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δαλκαρανίδου, Χαραλαμπία el
dc.contributor.author Δημητρίου, Χαρίκλεια el
dc.contributor.author Φίλιππα, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2020-01-31T15:46:33Z
dc.date.available 2020-01-31T15:46:33Z
dc.date.issued 2020-01-31
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10653
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Παιδική παχυσαρκία el
dc.subject Διατροφή el
dc.subject Συμβουλευτική γονέων el
dc.title Η αντίληψη των γονέων για την παιδική παχυσαρκία και η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισής της el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Προσχολική αγωγή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-01-28
heal.bibliographicCitation Δαλκαρανίδου, Χ., Δημητρίου. Χ. & Φίλιππα, Β., 2020. Η αντίληψη των γονέων για την παιδική παχυσαρκία και η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισής της. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. el
heal.abstract Η παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί ως νόσος που εμφανίζεται ακόμα και στην παιδική ηλικία. Τα ποσοστά του επιπολασμού της παιδικής παχυσαρκίας αυξάνονται δραματικά τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελλάδα μετά από έρευνα το έτος 2014- 2015 το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών ανερχόταν σε 23% ενώ των παχύσαρκων σε 10%. Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας κατατάσσονται σε γενετικούς, ενδοκρινικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η παιδική παχυσαρκία είναι μια διατροφική πάθηση και η μη έγκαιρη διάγνωση της μπορεί να επηρεάσει την υγεία του ατόμου και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες συνέπειες στον οργανισμό, τόσο σωματικές όσο και ψυχικές. Έτσι, καθίσταται αναγκαία η εύρεση ενός σχεδίου πρόληψης κατά της εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας. Επιβάλλεται λοιπόν, μια συνολική προσπάθεια πολλών φορέων (σχολείο, κοινωνία) και ιδιαίτερα του οικογενειακού περιβάλλοντος που κατέχει την σημαντικότερη θέση. Ιδιαίτερα, η συμμετοχή και ο ρόλος των γονέων στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας θεωρείται καθοριστικής σημασίας, διότι οι γονείς φαίνεται να επηρεάζουν τα παιδιά τους. el
heal.abstract Obesity has been recognized as a disease that occurs during childhood. The prevalence rates of childhood obesity are dramatically rising in both developed and developing countries. In Greece, after a survey in 2014-2015, the percentage of overweight children was 23% and the percentage of obese children was 10%. The risk factors of childhood obesity are classified as genetics, endocrine and environmental factors. Childhood obesity is a nutritional disorder, whose early diagnosis can affect one's health and create long-term effects on the body, both physically and mentally. Thus, it is necessary to find a prevention plan against the occurrence of childhood obesity. It is therefore imperative that a comprehensive effort be made by many stakeholders (school, society) and especially the family environment that occupies the most important position. In particular, parental involvement and role, in interventions to deal with childhood obesity, is considered crucial, as parents appear to have an impact on their children. en
heal.advisorName Τύμπα, Ελένη el
heal.committeeMemberName Κανελλοπούλου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Νούσια, Αλεξάνδρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 72 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics