Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κατακλίσεις: αίτια και τρόποι πρόληψης σε ασθενείς της ΜΕΘ.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Χατζηλιάδου, Στέλλα el
dc.date.accessioned 2020-01-28T12:16:52Z
dc.date.available 2020-01-28T12:16:52Z
dc.date.issued 2020-01-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10647
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κατακλίσεις el
dc.subject Έλκη πίεσης el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.subject Πληγές el
dc.title Κατακλίσεις: αίτια και τρόποι πρόληψης σε ασθενείς της ΜΕΘ. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-01-17
heal.bibliographicCitation Χατζηλιάδου, Σ., 2020. Κατακλίσεις: αίτια και τρόποι πρόληψης κατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή : Οι κατακλίσεις ή αλλιώς υπό πίεση έλκη είναι μια αρκετά συχνή επιπλοκή που συμβαίνει στους ασθενείς της Μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Οι κατακλίσεις χαρακτηρίζονται από διαταραχή της ακεραιότητας των ιστών του δέρματος και προκαλούνται από υπερβολική πίεση που ασκείται πάνω στους ιστούς ή από άσκηση διατμητικών δυνάμεων στα αιμοφόρα αγγεία . Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να εξετάσει τα αίτια και τους παράγοντες πρόκλησης των κατακλίσεων καθώς και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν οι νοσηλευτές, ώστε να επιτύχουν τη πρόληψη των κατακλίσεων σε ενήλικους ασθενείς της ΜΕΘ. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκαν δύο ανασκοπήσεις. Η πρώτη ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε ήταν για τα αίτια και τους παράγοντες πρόκλησης κατακλίσεων. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν να είναι πρωτογενείς μελέτες, να είναι της τελευταίας δεκαετίας, να είναι δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα, να είναι νοσηλευτικά άρθρα. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την ανασκόπηση ήταν η Pubmed. Η δεύτερη ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε ήταν για την πρόληψη των κατακλίσεων. Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια εισαγωγής με την πρώτη ανασκόπηση. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανασκόπηση ήταν η Pubmed και η Internurse. Αποτελέσματα: Για την πρώτη ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν 10 νοσηλευτικά άρθρα, από τα οποία προέκυψαν ότι η παραμονή στη ΜΕΘ, η ηλικία των ασθενών, το ιστορικό εμφάνισης κατακλίσεων, η κλίμακα Braden, η έλλειψη κινητικότητας, η τριβή, η συν νοσηρότητα και η χρήση αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων αποτελούν αίτια και παράγοντες πρόκλησης των κατακλίσεων. Για την δεύτερη ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν 16 νοσηλευτικά άρθρα από τα οποία προέκυψαν ότι τα προγράμματα πρόληψης, η φορητοί αισθητήρες πίεσης, τα ειδικά επιθέματα, τα ειδικά κλινοσκεπάσματα, τα ειδικά στρώματα και η σωστή και η καταρτισμένη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη πρόληψη των κατακλίσεων στους ενήλικους ασθενείς της ΜΕΘ. Συμπεράσματα: Η πρόληψη των κατακλίσεων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του νοσηλευτικού προσωπικού της ΜΕΘ, κάθε κλινικής και νοσοκομείου . Είναι σημαντικό το προσωπικό κάθε ΜΕΘ να γνωρίζει τους παράγοντες κινδύνου, τους τρόπους πρόληψης και 7 φροντίδας και να είναι ενήμερο για τις καινοτομίες που γίνονται πάνω στο θέμα, τις επιπτώσεις των κατακλίσεων στους ασθενείς καθώς επίσης να εκπαιδεύεται κατάλληλα ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίζει . Λέξεις κλειδιά: κατακλίσεις, παράγοντες πρόκλησης, πρόληψη, ΜΕΘ, ενήλικοι ασθενείς el
heal.sponsor Mέσω χορήγησης υποτροφίας el
heal.advisorName Μαντζούκας, Στέφανος el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις, Έλπινίκη Λαΐου el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 84 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics