Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Παγκρεατίτιδα και ο ρόλος του νοσηλευτή

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ζιάμπα, Θεοδώρα el
dc.date.accessioned 2020-01-28T10:26:18Z
dc.date.available 2020-01-28T10:26:18Z
dc.date.issued 2020-01-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10645
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πάγκρεας el
dc.subject Πόνος el
dc.subject Pancreas en
dc.subject Mortification en
dc.subject Alcohol en
dc.subject Παγκρεατίτιδα el
dc.title Παγκρεατίτιδα και ο ρόλος του νοσηλευτή el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Ζιάμπα, Θ., 2020. Παγκρεατίτιδα και ο ρόλος του νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η παγκρεατίτιδα είναι η οξεία ή χρόνια φλεγμονή του παγκρέατος. Είναι μια σοβαρή και απειλητική κατάσταση για τον ασθενή, η σοβαρότητα της εξαρτάται από την έκταση της φλεγμονής και της ιστικής καταστροφής. Παρατηρείται συχνότερα στους άνδρες και τα κύρια αίτια της είναι η χρόνια υπερκατανάλωση αλκοόλ και η νόσος της χοληδόχου κύστης. Η οξεία παγκρεατίτιδα χαρακτηρίζεται από ισχυρό κοιλιακό άλγος και μπορεί να μεταπέσει σε μια χρόνια προοδευτική κατάσταση με μια σειρά οξέων επεισοδίων. Σκοπός: Ο σκοπός είναι μέσα από την ηλεκτρονική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας να αποσαφηνιστεί πώς οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με οξεία ή χρόνια παγκρεατίτιδα. Υλικό και μέθοδος: Διεξάχθηκαν ηλεκτρονικές αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar για την εύρεση των απαραίτητων πληροφοριών. Η αναζήτηση των άρθρων βασίστηκε στην αγγλική γλώσσα, με βάση το ερευνητικό ερώτημα που τίθενται και ο χρονολογικός περιορισμός ήταν τα τελευταία 14 έτη. Εντοπίστηκαν 40 αναφορές, και από αυτές επιλέχθηκαν οι 12 ερευνητικές μελέτες (2005-2019), οι οποίες κάλυπταν τα παραπάνω κριτήρια που αφορούσαν άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας που πάσχουν από οξεία ή χρόνια παγκρεατίτιδα, με κύριο αίτιο την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, καθώς και πως οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της υγείας τους. Αποτελέσματα: Η παγκρεατίτιδα είναι μια ελεγχόμενη νόσος στα αρχικά στάδια της, εφόσον γίνει έγκυρα η διάγνωση και η αντιμετώπιση της. Αυτό είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μέσα από το έμπειρο και καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, που υποβοηθάει τον ασθενή τόσο στην εξάλειψη του πόνου, την αποχή από το αλκοόλ, τον καταλληλότερο τρόπο χορήγησης της θρεπτικής διατροφής, αλλά και ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση της οικογένειας και του ίδιου του ασθενή. Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής και η εξάλειψη των επιπλοκών του ασθενή, πραγματοποιούνται έμμεσα από τις κατάλληλες νοσηλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας του . Λέξεις κλειδιά: Πάγκρεας, πόνος, οίδημα, νέκρωση, αλκοόλ. el
heal.abstract Introduction: Pancreatitis is the acute or chronic phlebitis of the pancreas. It is a serious and threatening condition for the patient, its severity depends on the extent of bruising and tissue destruction. It is more common in men and its main causes are chronic overconsumption of alcohol and gallbladder disease. Acute pancreatitis characterized by a strong abdominal pain can turn into a chronic progressive state with a series of acute episodes. Purpose: The aim is through the electronic review of international literature to clarify how hospital interventions are likely to contribute to the health promotion of patients suffering from acute or chronic pancreatitis. Material and Path: Online searches were conducted on the PubMed and Google Scholar (electronic databases) for finding the necessary informations. The search for the articles was based on the English language. Based on the research question the pose and the chronological limitation was in the last 14 (fourteen) years. 40 (fourty) research papers were identified, and 10 (ten) of the research papers were chosen (2005-2019) covered the above criteria for men and women, regardless of the age, suffering from acute of chronic pancreatitis, with the main cause of excessive drinking alchohol and other factors. Hospitalization interventions can contribute to their health care. Results: Pancreatitis is a treatable disease in its early stages, since its diagnosis and treatment are valid. This is feasible through expert and trained nursing staff who assists the patient both in eliminating pain, abstaining from alcohol, the most appropriate way of providing nutritional nutrition, as well as psychological support and information for the family and the patient. Conclusions: The quality of life and the elimination of the patient's complications are indirectly caused by appropriate nursing interventions, which play a key role in promoting health. Key words: pancreas ,pain, swelling ,mortification, alcohol en
heal.advisorName Πάκου, Βαρβάρα el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.committeeMemberName Πάσχου, Αθήνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 67 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics