Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Τέχνη-Φιλία-Διαφορετικότητα στην Προσχολική Ηλικία.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πουλακίδα, Ελένη el
dc.contributor.author Τσιάμη, Μαρία el
dc.contributor.author Ραυτοπούλου, Μαρία-Αναστασία el
dc.date.accessioned 2020-01-23T10:09:14Z
dc.date.available 2020-01-23T10:09:14Z
dc.date.issued 2020-01-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10643
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τέχνη el
dc.subject Φιλία el
dc.subject Διαφορετικότητα el
dc.title Τέχνη-Φιλία-Διαφορετικότητα στην Προσχολική Ηλικία. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Προσχολική Αγωγή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-01-08
heal.bibliographicCitation Πουλακίδα, Ε, Τσιάμη, Μ, Ραυτοπούλου, Μ, 2020.Τέχνη-Φιλία-Διαφορετικότητα στην Προσχολική Ηλικία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.abstract Η προσχολική ηλικία αποτελεί μια περίοδο στη ζωή των παιδιών εξαιρετικά σημαντική, καθώς καθορίζει την αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο προσδιορισμός εννοιών με καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού. Τέτοιο ρόλο διαδραματίζει η επαφή του παιδιού με την τέχνη, η διαμόρφωση των φιλικών σχέσεων με τους συνομηλίκους του κατά τη προσχολική ηλικία εντός του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και η ενημέρωση που έχει σχετικά με τη διαφορετικότητα, αφού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί αντιδρά σε καθετί διαφορετικό. Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε πως μέσα από τη φιλία και την επαφή με κάθε μορφή της τέχνης, τα παιδιά καταφέρνουν να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και στερεότυπα του κοινωνικού και οικογενειακού πλαισίου, μέσα στο οποίο μεγαλώνουν και να διατηρούν τους ορίζοντές τους ανοιχτούς, χωρίς να κρίνουν ένα άλλο παιδί από την καταγωγή, το φύλο, την αναπηρία ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που το καθιστά ξεχωριστό. el
heal.abstract Preschool is a crucial time in children's lives as it determines the developmental development of the child. The purpose of this thesis is to identify concepts that play a key role in a child's development. Such a role is played by the child's contact with art, the development of friendly relationships with their peers in preschool within the school environment, as well as their awareness and the way the child responds to something different. The results of the review show that through friendship and contact of all forms of art, children manage to overcome prejudices and stereotypes of the social and family context in which they grow up and keep their horizons open without judging another child by origin, sex, disability or any other characteristic that makes it special. el
heal.advisorName Χαρίση, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Τύμπα, Ελένη el
heal.committeeMemberName Καραβίδα, Βασιλική el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 116 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics