Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αποσπασματική μετάφραση της διπλωματικής εργασίας “Fast Food consumption and influencing factors in British and Greek adolescents: a qualitative study ” Και μεταφραστικός σχολιασμός.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσεσμελόγλου, Λήδα-Μαρία el
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:31:43Z
dc.date.available 2020-01-17T10:31:43Z
dc.date.issued 2020-01-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10632
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εξειδικευμένη μετάφραση el
dc.subject Specialized translation el
dc.subject Μεταφραστικά μοντέλα el
dc.subject Translation models el
dc.subject Γλωσσολογία el
dc.subject Linguistics el
dc.title Αποσπασματική μετάφραση της διπλωματικής εργασίας “Fast Food consumption and influencing factors in British and Greek adolescents: a qualitative study ” Και μεταφραστικός σχολιασμός. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1622 el
heal.classification Μετάφραση el
heal.classification Translation el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020-01-13
heal.bibliographicCitation Τσεσμελόγλου,Λ. ,2020. Αποσπασματική μετάφραση της διπλωματικής εργασίας “Fast Food consumption and influencing factors in British and Greek adolescents: a qualitative study ” Και μεταφραστικός σχολιασμός. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η θεωρία της μετάφρασης , απλής και εξειδικευμέ-νης, όπως αυτή δίνεται από πληθώρα ορισμών και μεταφραστικών μοντέλων από εξει-δικευμένους μεταφραστές και γλωσσολόγους. Αναλύεται η έννοια της ορολογίας και των όρων καθώς πρόκειται για τεχνικό κείμενο εξειδικευμένης ορολογίας. Γίνεται ανά-λυση των όρων σύμφωνα με το μοντέλο των Vinay και Darbelnet καθώς και των πέντε γλωσσικων επίπεδων (Μορφολογικό-Συντακτικό επίπεδο, Σημασιολογικό Επίπεδο, Υφολογικό Επίπεδο, Πραγματολογικό Επίπεδο, Λεξιλογικό Επίπεδο) με τη χρήση πα-ραδειγμάτων. Τέλος, επισημαίνεται πως ως κλάδος η μετάφραση δεν πρέπει να λει-τουργεί απομονωμένος από την γλωσσολογία, την ορολογία και τους υπόλοιπους επι-στημονικούς κλάδους. el
heal.advisorName Βυζάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 156
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics