Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το "bullying" και η επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αργύρη, Αικατερίνη el
dc.contributor.author Κουκουβίτη, Μαγδαληνή el
dc.date.accessioned 2019-12-05T09:40:35Z
dc.date.available 2019-12-05T09:40:35Z
dc.date.issued 2019-12-05
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10594
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσχολική αγωγή el
dc.subject Εκφοβισμός el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Επιθετικότητα el
dc.subject Bullying en
dc.subject Preschool age el
dc.title Το "bullying" και η επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Εκπαίδευση, Προσχολική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-11-26
heal.bibliographicCitation Αργύρη, Α. & Κουκουβίτη, Μ., 2019. Το "bullying" και η επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: T.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία. el
heal.abstract Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να εμπλέκονται σε φαινόμενα εκφοβισμού. Συχνά βλέπουμε την εμφάνιση εκφοβισμού σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ακόμα και κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η αντιμετώπιση στη πρώιμη παιδική ηλικία προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αποτρέψουν και να σταματήσουν αποτελεσματικά την εκφοβιστική συμπεριφορά και να προωθήσουν την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Επιβάλλεται σαφής κατανόηση του φαινομένου εκφοβισμού στην προσχολική ηλικία. Ο εκφοβισμός μπορεί να ξεκινήσει από την πρώιμη σχολική ηλικία με αποτέλεσμα τη δημιουργία θυτών και θυμάτων στο υπόλοιπο της σχολικής ηλικίας που θα ακολουθεί το παιδί στην εφηβεία και επίσης να προωθήσει τη διατήρηση του φαινομένου και στην ενήλικη ζωή. Τα περιβάλλοντα μάθησης δύναται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες καταστάσεις και να προσφέρουν στην πρόληψη από αντίστοιχα περιστατικά. Η οικοδόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών από την προσχολική ηλικία δύναται να αλληλοεπιδράσει θετικά στην ανθεκτικότητα απέναντι στο φαινόμενο. Σειρά πρακτικών και προγραμμάτων έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται στις σχολικές δομές για αυτόν τον σκοπό. Η κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού, η δυνατότητα αποτροπής τους, η δημιουργία και εφαρμογή δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και οι πρακτικές και τα προγράμματα στο σχολείο για την ενημέρωση όλων είναι τα βασικά σημεία τα οποία πραγματεύεται η εν λόγω βιβλιογραφική εργασία. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες που σχετίζονται με το φαινόμενο του εκφοβισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις της επιθετικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο σχολιάζονται οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά για την εκδήλωση του φαινομένου. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο όπου καταγράφονται οι επιπτώσεις του φαινομένου εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο όπου γίνεται αναφορά σε προτάσεις, πρακτικές και προγράμματα για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού. Η ολοκλήρωση της εργασίας πραγματοποιείται με τις συζητήσεις και τα συμπεράσματα όπου κατατίθενται τα σημαντικότερα σημεία αυτής. el
heal.abstract Preschool children can be involved in bullying. We often see the appearance of bullying in preschool, kindergartens, out-of-school activities. Tackling in early childhood offers to teachers the opportunity to effectively prevent and stop bullying and aggression and to help in the development of positive social interactions. It is clear that the bullying phenomenon may start in preschool age. This may lead to the creation of bullies and victims throughout the rest of the school years following adolescence and adult life. Learning environments can anticipate similar situations and offer prevention from similar incidents. Building the social skills of students from the pre-school age can positively interact with resilience to the phenomenon. A number of internships and programs have been initiated and implemented in school structures for this purpose. As to understand the bullying phenomenon, its ability to deter, the creation and implementation of social skills development activities, as well as to understand the school practices and programs are the key points of this bibliographic research. More specifically, the first chapter presents the most basic concepts related to the bullying phenomenon. The second chapter makes extensive reference to theoretical approaches to aggression. The third chapter discusses the factors and the characteristics of the phenomenon. The fourth chapter follows and describes the effects of the phenomenon inside and outside the school environment. After this is the fifth chapter which deals with suggestions, practices and programs for preventing or responding to bullying. The paper concludes with the discussion of the most important points. en
heal.advisorName Χαρίση, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Καραβίδα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Τύμπα, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 132 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics