Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ανάπτυξη τουριστικού προορισμού : μελέτη περίπτωσης λουτρά πόζαρ

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Χασάπης, Θεόδωρος el
dc.date.accessioned 2019-11-20T08:56:22Z
dc.date.available 2019-11-20T08:56:22Z
dc.date.issued 2019-11-20
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10566
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Μάρκετινγκ el
dc.subject Ανάπτυξη el
dc.subject Προώθηση el
dc.subject Λουτρά πόζαρ el
dc.subject Tourism en
dc.subject Marketing en
dc.subject Development en
dc.subject Promotion en
dc.subject Loutra pozar en
dc.title Ανάπτυξη τουριστικού προορισμού : μελέτη περίπτωσης λουτρά πόζαρ el
dc.title Develpoment of tourist destination : case study loutra pozar en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α595 el
heal.classification Τουρισμός--Μάρκετινγκ el
heal.classification Tourism -- Marketing en
heal.language el el
heal.access account el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-11-19
heal.bibliographicCitation Χασάπης, Θ., 2019. Ανάπτυξη τουριστικού προορισμού: μελέτη περίπτωσης λουτρά πόζαρ.Πτυχιακή εργασία.Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός λοιπόν της εν λόγω μελέτης είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών στοιχείων της ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού μέσω του μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα, η μελέτη στοχεύει στο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η προώθηση του τουρισμού. Ακόμη, γίνεται λόγος για τις εκστρατείες προώθησης του τουρισμού από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Γενικότερα, στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση της γενικότερης προώθησης της τουριστικής περιοχής Λουτρών Λουτρακίου Πόζαρ Αλμωπίας στο τουριστικό κοινό και τις δράσεις τους για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τουριστικού τους προϊόντος. Επιπροσθέτως, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφούν οι σχετικές προβλέψεις για το μέλλον του τουρισμού στην υπό εξέταση περιοχή. Η μεθοδολογία της παρούσας μελέτης βασίζεται τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή ανάλυση. Η δευτερογενής ανάλυση επιτυγχάνεται με την παρουσίαση διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με το τουριστικό μάρκετινγκ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις προέρχονται από μελέτες εγκεκριμένων επιστημονικών ξενόγλωσσων περιοδικών που αντλήθηκαν από την μηχανή αναζήτησης Google Scholar. Όσον αφορά την πρωτογενή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε στο πρακτικό μέρος της παρούσας μελέτης. Η πρωτογενής ανάλυση είναι ποιοτική, καθώς επιτυγχάνεται με συνέντευξη. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε συνέντευξη από τον υπεύθυνο προώθησης του ιαματικού τουρισμού που προσφέρουν τα Λουτρά Λουτρακίου Πόζαρ. el
heal.abstract The aim of this study is to explore the characteristics of the development of a tourist destination through marketing and social media. In more detail, the study aims to present how tourism promotion is achieved. Furthermore, tourism promotion campaigns by the National Tourism Organization (EOT) are also mentioned. More generally, the aim of the survey is to analyze the general promotion of the tourist area of Loutraki Loutraki Pozar Almopia to the tourist public and their actions for the enhancement and exploitation of their tourist product. In addition, the aim of this research is to record the relevant forecasts for the future of tourism in the area under consideration. The methodology of this study is based on both primary and secondary analysis. Secondary analysis is achieved by presenting various theoretical approaches related to tourism marketing and social media. These theoretical approaches come from studies of approved scientific foreign journals drawn from the Google Scholar search engine. The primary analysis was used in the practical part of this study. The primary analysis is qualitative, as it is achieved through an interview. In particular, an interview was given by the promoter of the spa tourism offered by Loutra Loutraki Pozar. en
heal.advisorName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Παππά, Παρασκευή el
heal.committeeMemberName Αρνής, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 52 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics