Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην περιοχή της Ηπείρου. Οι απόψεις των λογιστών

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βρόσγος, Στέφανος el
dc.date.accessioned 2019-11-01T11:09:33Z
dc.date.available 2019-11-01T11:09:33Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10521
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Χρηματοοικονομική πληροφόρηση el
dc.subject Λειτουργίες επιχείρησης el
dc.subject Information systems en
dc.subject Financial information el
dc.subject Business functions el
dc.title Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην περιοχή της Ηπείρου. Οι απόψεις των λογιστών el
dc.title Financial information systems in the Epirus region. The views of accountants en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής -MAF -Α/Α 0156 el
heal.classification Χρηματοοικονομική -- Προγράμματα υπολογιστών el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10
heal.bibliographicCitation Βρόσγος, Σ., 2019. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην περιοχή της Ηπείρου. Οι απόψεις των λογιστών. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά το κατά πόσο τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning) αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιβίωση της επιχείρησης, μέσα απ’ ολοένα και πιο αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι πληροφορίες συγκροτούν το σημαντικότερο μέρος για την λειτουργία της επιχείρησης και μέσω μιας ενιαίας βάσης δεδομένων μπορούν να επεξεργαστούν με τον κατάλληλο τρόπο, την ποιότητα και την ποσότητα των επεξεργασιών στις οποίες αυτές υπόκεινται προκειμένου να παραχθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση. Για τον σκοπό αυτό προωθήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 100 ερωτηματολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ήπειρο, σε διάστημα ενός εξαμήνου (Οκτώβριο 2018 - Μάρτιο 2019). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπεριλαμβάνει βασικές ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, όπως το φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, ερωτήσεις που αφορούν την επιχείρηση που εργάζονται όπως τον αριθμό των εργαζομένων, τη μορφή αυτής, τον κλάδο, αλλά και ερωτήσεις που αναδεικνύουν το βαθμό ικανοποίησής τους από την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στις διάφορες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η επεξεργασία των ερωτήσεων διενεργήθηκε με τη βοήθεια στατιστικού προγράμματος και εστιάζει σε γραφήματα, πίτες και πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Οι ορισμοί των εννοιών και η θεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν την παρούσα μελέτη, παρατίθενται στο τέλος αυτής με την μορφή παραρτημάτων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούμε να συμπεράνουμε το κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήματα, τα πιο γνωστά και τα πιο σύγχρονα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά, εξασφαλίζουν στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνισμό και πλεονεκτήματα στη διαχείριση των κρίσιμων διαδικασιών αποκτώντας έτσι πρωταρχικό χαρακτήρα σε κάθε οικονομικό φορέα, και μπορούν να καλύψουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση των χρηστών που τα χρησιμοποιούν. el
heal.abstract This thesis, entitled "Financial information systems in the Epirus region. The views of accountants", examines if Enterprise Resource Planning systems are essential prerequisite for business survival, through a competitive environment. Information constitutes the most important part of an enterprise's assets, through a single database they can process in appropriate manner the quality and quantity of the processes they are subjected, in order to produce the required information. For this reason, 100 questionnaires were distributed electronically across Epirus, to different companies throughout the semester (October 2018 - March 2019). The survey questionnaire includes basic demographic questions such as gender, age, studies, business-related questions such as number of employees, format, industry, as well as questions that reveal the degree they are satisfied with the use of information systems through financial liabilities of the company. The processing of the questions performed with the help of a statistical program and focuses on graphs, pies and frequency tables. For the theoretical part, at the end of the appendix, bibliography and various sources were studied through Internet for texts analysis. From the results of the research we can deduce the amount of information systems, the most well known and contemporary on the market, provide the business with effective competition and advantages at managing critical processes, giving primacy to every economic operator, as they are able in a bigger spectrum satisfy the users. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 108 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics