Show simple item record

dc.contributor.author Πανάγου, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2019-10-30T08:03:23Z
dc.date.available 2019-10-30T08:03:23Z
dc.date.issued 2019-10-30
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10489
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Έντεχνο τραγούδι el
dc.title Ο έντεχνος Μπιθικώτσης. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ποίηση, Ελληνική
heal.classification Μπιθικώτσης, Γρηγόρης (1922-2005)
heal.classification Θεοδωράκης, Μίκης (1921-)
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10-29
heal.bibliographicCitation Πανάγου, Κ. 2019. Ο έντεχνος Μπιθικώτσης. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. el
heal.abstract Οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, που επικρατούν σε μια χώρα, επηρεάζουν και την μουσική της. Έτσι με τον A΄ παγκόσμιο πόλεμο και τους βαλκανικούς πολέμους εισήχθησαν νέα στοιχεία σε αυτή (γερμανική, ιταλική επίδραση). Μετά το 1922 (προσφυγικό) η Ελλάδα ήταν καθημαγμένη. Η εκπαίδευσή της ελλιπής και όσον αφορά τη μουσική, ήταν φτωχή και η εκπαίδευση σε αυτή μόνο ιδιωτική. Ιδιωτικό χαρακτήρα είχε το ωδείο Αθηνών. Η λογοτεχνική παραγωγή, η γενιά του ’30 διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής. Αργότερα, ο Χατζιδάκις προέβη στην αισθητικοποίηση του ρεμπέτικου και ο ίδιος χαρακτηρίζεται επίγονος της πολιτισμικής γενιάς του Σεφέρη. Ένας καλλιτέχνης για να γράψει μουσική αντλεί την έμπνευσή του από εμπειρίες σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι λαϊκές μελωδίες αποτέλεσαν βάση για έμπνευση για έναν εγγράμματο μουσικό, τον Θεοδωράκη που στηρίχθηκε όμως στους κανόνες της ευρωπαϊκής μουσικής. Ο ίδιος επιχείρησε να ανακτήσει την εθνική ταυτότητα ώστε να ισχύει η πολιτισμική συνέχεια: «αρχαιοελληνική-βυζαντινή-δημοτική-λαϊκή-έντεχνη λαϊκή». Eπεδίωξε την ελληνικότητα δίχως τα μέσα της ευρωπαϊκής μουσικής και η απάντηση ήρθε μέσα από την μετασυμφωνική μουσική και το έντεχνο λαϊκό, τη μετεξέλιξη του ρεμπέτικου. Το πειραιώτικο ρεμπέτικο με βάση το μπουζούκι παρεξηγήθηκε λόγω της θεματολογίας και της σχέσης του με τον υπόκοσμο. Ο Χατζιδάκις σε διάλεξή του το 1949 το αποκατέστησε, κατά κάποιο τρόπο, επικαλούμενος την πολιτισμική συνέχεια και εξυμνώντας την τριπλή εκφραστική συνύπαρξη μέσα σε αυτό, το λόγο, τη μουσική και την κίνηση, στοιχεία αρχαίας τραγωδίας. Επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του με αναφορές σε μουσικούς ρυθμούς (χασάπικο και ζεϊμπέκικο). O Θεοδωράκης εμπνευσμένος από την Μαρξιστική θεωρία πίστευε ότι η αριστερά μπορούσε να λύσει τα προβλήματα του λαού. Ο ίδιος λοιπόν, θέσπισε τον θεσμό των συναυλιών για την επίτευξη της επικοινωνίας με το λαό μέσω της λαϊκότητας της μουσικής η οποία αποτελεί έκφραση του κοινωνικού συνόλου. Ο όρος έντεχνο ταυτίζεται με τη λαϊκότητα και συζεύγνυται η λαϊκή μουσική με την ποίηση και έτσι ο άνθρωπος, σε μαζικό επίπεδο, γίνεται κοινωνός της ποίησης. Ο εκφραστής της μεγάλης προσπάθειας κατόρθωσε να γίνει ο Μπιθικώτσης, λαϊκής καταγωγής καλλιτέχνης που φαίνεται, μέσα από την ερμηνεία του, να κατέχει βαθιά τα μηνύματα του έντεχνου λαϊκού που ο σπουδαίος δημιουργός Θεοδωράκης θέλησε να μεταλαμπαδεύσει στο κοινό του. el
heal.abstract The historical, social and economic conditions of a country also influence its music. Thus with World War I and the Balkan wars new elements were introduced into it (German, Italian influence). After 1922 (refugee) Greece was in a state of disrepair. Her education in the field of music was poor, and her education was only private. The Athens Conservatory had a private character. Literary production, the generation of the 30s shaped the physiognomy of Greek music. Later, Hadjidakis aestheticized the rebetiko and he himself is a continuation of Seferi's cultural generation. An artist to write music draws his inspiration from specific time experiences. Folk tunes were the basis for inspiration for a literary musician, Theodorakis, but based on the rules of European music. He attempted to regain national identity in order for cultural continuity to be valid: "ancient Greek-Byzantine-folk-popular-art-folk". He sought Hellenism without the means of European music and the answer came from post-symphonic music and artistic folk, to the evolution of rebetiko. The Piraeus based bouzouki rebetiko was misunderstood because of its subject matter and its relation to the underworld. Hadzidakis in his lecture in 1949 restored it, in a way, by invoking cultural continuity and praising the triple expressive coexistence within it of speech, music and movement, elements of ancient tragedy. He confirmed his claims with references to musical rhythms (xasapiko and zeibekiko). Theodorakis, inspired by Marxist theory, believed that the left lineup could solve the problems of the people. He, therefore, established the institution of concerts to achieve communication with the people through the popularity of music which is an expression of the social community. The term artisan identifies with popularity and combines popular music with poetry and thus man, on a mass level, becomes a poetry companion. The expressive of the great effort succeeded in making Bithikotsis, a folk artist who seems, through his interpretation, to possess deeply the messages of the artistic folk that the great artist Theodorakis wanted to convey to his audience. el
heal.advisorName Ανδρίκος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κοκκώνης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Σκουλίδας, Ηλίας el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 76
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics