Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η χρήση της τεχνολογίας στην πραγματολογία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γαργάλα, Βασιλεία el
dc.date.accessioned 2019-10-30T07:58:46Z
dc.date.issued 2019-10-30
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10488
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πραγματολογία el
dc.subject Τεχνολογία el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Διάγνωση el
dc.subject Θεραπεία el
dc.subject Pragmatics en
dc.subject Technology en
dc.subject Preschoolers en
dc.subject Diagnosis en
dc.subject Intervention en
dc.title Η χρήση της τεχνολογίας στην πραγματολογία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας el
dc.title The use of technology in language pragmatics for preschoolers en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.dateAvailable 2020-04-29T21:00:00Z
heal.language el el
heal.access embargo el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09
heal.bibliographicCitation Γαργάλα, Β., 2019. Η χρήση της τεχνολογίας στην πραγματολογία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η πραγματολογική ικανότητα αναφέρεται στην ορθή χρήση της γλώσσας και είναι απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση των νοημάτων της γλώσσας. Για την επίτευξη ενός επικοινωνιακού στόχου, οι πραγματολογικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τις γλωσσικές προσαρμογές κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, όπως είναι ο τρόπος που ειπώθηκε κάτι, η πρόθεση του ομιλητή, η σχέση μεταξύ των ομιλητών, καθώς και τις πολιτιστικές διαφορές και προσδοκίες (cultural expectations). Οι πραγματολογικές δυσκολίες έχουν καταγραφεί σε πολλούς πληθυσμούς. Οι λογοθεραπευτές πραγματοποιούν διαγνωστικές και παρεμβατικές διαδικασίες για να προσδιορίσουν και να ενισχύσουν την πραγματολογική ικανότητα. Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την χρήση της τεχνολογίας, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία των ελλειμάτων στον τομέα της πραγματολογίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα ευρήματα αναφέρουν την ύπαρξη διαφόρων τεχνολογικών διαγνωστικών εργαλείων και εργαλείων παρέμβασης, επισημαίνοντας τη χρήση βίντεο, ψηφιακών ιστοριών, ψηφιακών παιχνιδιών, ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να φορεθούν, τεχνολογίας παρακολούθησης οφθαλμών, κοινωνικών ρομπότ, καθώς και χρήση διάφορων συσκευών, όπως είναι οι οθόνες αφής και άλλες κινητές συσκευές και αναλύονται διεξοδικά στην εργασία. Συνοπτικά, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται πως η χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων συνεισφέρει ενισχύοντας τις κλινικές διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης πραγματολογικών επικοινωνιακών ελλειμμάτων, προάγοντας έτσι τη μάθηση και συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις. el
heal.abstract Pragmatic competence refers to the proper use of language and is essential for a full understanding of language. To achieve a communicative goal, pragmatics skills include linguistic adjustments made, such as the way something is said, the speaker’s intentions, the participants’ relationship, and the cultural expectations. Pragmatic deficits have been documented in many populations. Speech and Language Therapists carry out diagnostic and intervention procedures to determine and enhance pragmatic’s competence. The purpose of this thesis is to present the current use of technology both in diagnostic and intervention procedures on language pragmatics in preschool children. The findings report various uses of technology-facilitated diagnostic and intervention tools pointing out the use of video, digital story-telling, digital games, wearable tools, eye-tracking technology, social robots, as well as the use of various devices such as touchscreens and other mobile devices. In conclusion of the literature review, it is shown that the use of technology-facilitated tools indicate the potential to contribute innovatively to the clinical assessment and intervention procedures of pragmatic communicative deficits offering new pathways in motivating diverse learning styles along with current technological advances. en
heal.advisorName Τόκη, Ευγενία el
heal.committeeMemberName Τάτσης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 108 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics