Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

HPV, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σαρητσεσμελή, Ευδοκία- Γεωργία el
dc.date.accessioned 2019-10-24T07:39:03Z
dc.date.available 2019-10-24T07:39:03Z
dc.date.issued 2019-10-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10480
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων el
dc.subject Εμβολιασμός el
dc.subject Πρόληψη el
dc.subject Human Papillomavirus en
dc.subject Vaccination el
dc.title HPV, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10-23
heal.bibliographicCitation Σαρητσεσμελή, Ε.Γ., 2019. HPV, νοσηλευτικές παρεμβάσεις και νέα δεδομένα. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι κυρίως ένα ΣΜΝ. Οι τρόποι θεραπείας ποικίλλουν. Μεγάλης σημασίας είναι ο εμβολιασμός έναντι του HPV και ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος. Επιπλέον, ο HPV είναι υπεύθυνος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Τέλος, ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού κρίνεται απαραίτητος καθώς παρέχει βοήθεια τόσο κατά τη διάρκεια της διάγνωσης και της θεραπέιας όσο και στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ατόμου. ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ. Σκοποί της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν:τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων αλλά και ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση ενός ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό.Στόχοι της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθούν: τα μέτρα προφύλαξης κατά του HPV και να τονισθεί η σημασία της πρόληψης. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ. Για την δημιουργία και ολοκλήρωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από ξένη βιβλιογραφία μέσω έγκυρων βάσεων δεδομένων (Pubmed, Google Scholar, WHO) καθώς και ελληνική από επιστημονικά βιβλία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο HPV αποτελείται από ποικίλλους γονότυπους, είναι ικανός να προάγει την καρκινογένεση με γνωστότερη τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η λοίμωξη από τον ιό είναι συνήθως ασυμπτωματική. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην πρόληψη έχει ο εμβολιασμός και το τεστ Παπ. Η θεραπεία είναι δυνατόν να είναι συντηρητική και χειρουργική με τον νοσηλευτή να έχει ενεργό ρόλο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Ο HPV είναι δύσκολα ανιχνεύσιμος κι αυτό καθιστά ευκολότερη την εξάπλωσή του. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σημαντικός ο ενεργός ρόλος του νοσηλευτή τόσο στη θεραπεία όσο και στην ενημέρωση για τον ιό. el
heal.abstract SUMMARY BACKGROUND. Human papilomma virus is mainly STD. The ways of treatment vary. Vaccination against HPV and annual gynecological check-ups are important. In addition, HPV is responsible for cervical cancer. Finally, the role of nursing staff is essential as it provides assistance both dyring diagnosis and treatment and in the psychosocial rehabilitation of the individual. AIM-OBJECTIVES. The aims of thiw study are to study the new scientific data on human papillomavirus and the role of the nurse in the treatment of a patient with a virus infection. The objectives of this study are to highlight HPV precautionary measures and to emphasize the importance of prevention. MATERIAL- METHODS. Information from foreign bibliography through valid databases as well as Greek from scientific books was used to create and complete the thesis. RESULTS. HPV is made up of a variety of genotypes it is able to promote carcinogenesis with the most commonly known cervical cancer, the viruw infection is usually asymptomatic. However vaccination and the Pap test have an important role in prevention. Treatment can be conservative and surgical with the nurse playing an active role. CONCLUSIONS. HPV is difficult to detect and this makes it easier to spread. For this reason the nurse’s active role in both treatment and information on the virus is important. en
heal.advisorName Μπακάρα - Νίκου, Θεοδώρα el
heal.committeeMemberName Δανέλλα, Μαρία el
heal.committeeMemberName Παπανικολάου, Χριστίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 79 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics