Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Παιδική παχυσαρκία και ο ρόλος του Νοσηλευτή

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αρδαγγέλου, Ευαγγελία el
dc.date.accessioned 2019-10-21T09:53:32Z
dc.date.available 2019-10-21T09:53:32Z
dc.date.issued 2019-10-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10473
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σχολικός Νοσηλευτής el
dc.subject Παιδική παχυσαρκία el
dc.subject Εφηβεία el
dc.subject Πρόληψη el
dc.subject Αντιμετώπιση el
dc.title Παιδική παχυσαρκία και ο ρόλος του Νοσηλευτή el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10-21
heal.bibliographicCitation Αρδαγγέλου, Ε, 2019. Παιδική παχυσαρκία και ο ρόλος του Νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Οι διαστάσεις που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια η παιδική παχυσαρκία είναι ανησυχητικές. Πρόκειται για ένα φαινόμενο πολυδιάστατο, τόσο ως προς την αιτιολογία του και τις επιπτώσεις που προκαλεί στο παιδί, όσο και την επιτυχή αντιμετώπισή του. Σκοπός: Μέσα από την εργασία αυτή σκοπός είναι να παρουσιαστεί το φαινόμενο της παιδικής παχυσαρκίας, με έμφαση την ηλικιακή ομάδα των εφήβων και κυρίως να αναδειχθεί ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου αυτής. Μέθοδος: Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικών με το θέμα της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν και επιστημονικά συγγράμματα δημοσιευμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ για τη συλλογή των νεότερων δεδομένων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης Pubmed, Science Direct και Sage Journals έτσι ώστε να εντοπιστούν άρθρα που έχουν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία (2009-2019) στην αγγλική γλώσσα. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε ήταν (((school nurses) AND obesity) AND prevention) OR therapy και χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα φίλτρα. Αποτελέσματα: Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα που αφορά εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Οι αιτίες του προβλήματος μπορεί να οφείλονται σε ποικίλα αίτια, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά είτε περιβαλλοντικά και άλλα, ενώ η αντιμετώπιση είναι επίσης σύνθετη. Η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων στα σχολεία χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και σε αυτό ο ρόλος των νοσηλευτών όπως και της οικογένειας είναι πολυσήμαντος Συμπεράσματα: Οι σχολικοί νοσηλευτές διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ιδίως κατά την εφηβική περίοδο. Μέσα από τα κατάλληλα δομημένα νοσηλευτικά προγράμματα, οι σχολικοί νοσηλευτές μπορούν να εκπαιδεύσουν τους έφηβους με απώτερο στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν τους έφηβους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν πιο υγιεινές επιλογές και φυσικά έναν καλύτερο τρόπο ζωής προτρέποντας και την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών τους. el
heal.abstract Introduction: The dimensions that childhood obesity has taken in recent years are worrying. This is a multidimensional phenomenon, both in terms of its reasoning and its effects on the child, but also in its successful treatment. Purpose: The purpose of this thesis is to present the phenomenon of childhood obesity, focusing on the age group of adolescents and to highlight the role of the school nurse in the prevention and treatment of this disease. Method: Scientific textbooks published in Greek were used to collect information related to the thesis subject and research was performed on the databases of Pubmed, Science Direct and Sage Journals to find articles published in the last decade (2009-2019) related to prevention and treatment of childhood obesity. The algorithm used was “school nurses AND obesity AND prevention OR therapy” and specific filters were used. Results: Childhood obesity is a problem affecting millions of children worldwide. The causes of the problem can be due to a variety of causes, either socially, economically or environmentally and others, and the treatment is also complex. Implementing appropriate programs in schools needs careful planning and the nurse and family role is very crucial. Conclusions: School nurses play a unique role in preventing and dealing with childhood obesity, especially during the period of adolescence. Through well-structured nursing programs, school nurses can train teenagers with the ultimate goal of preventing childhood obesity. They can also help teens cope with their problem by helping them make healthier choices and of course following a better lifestyle by encouraging the active involvement of their families. en
heal.advisorName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 53 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics