Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Κρυπτογραφικά νομίσματα και συναλλαγματικές ισοτιμίες: τα κρυπτογραφικά νομίσματα ως αποθετήρια αξίας και η προοπτική τους στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπαδήμα, Ευθαλία el
dc.date.accessioned 2019-10-09T11:42:01Z
dc.date.available 2019-10-09T11:42:01Z
dc.date.issued 2019-10-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10441
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Bitcoin en
dc.subject Cryptography en
dc.subject Cryptocurrency en
dc.subject Block chain en
dc.subject Κρυπτογραφία el
dc.subject Κρυπτογράφηση el
dc.title Κρυπτογραφικά νομίσματα και συναλλαγματικές ισοτιμίες: τα κρυπτογραφικά νομίσματα ως αποθετήρια αξίας και η προοπτική τους στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον el
dc.title Cryptographic currencies and exchange rates: cryptographic currencies as repositories of value and their outlook in the modern trading environment el
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0584 el
heal.classification Νομίσματα el
heal.classification Coins el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-10-09
heal.bibliographicCitation Μπαδήμα, Ε., 2019. Κρυπτογραφικά νομίσματα και συναλλαγματικές ισοτιμίες: τα κρυπτογραφικά νομίσματα ως αποθετήρια αξίας και η προοπτική τους στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον. Πτυχιακή Εργασία. Πρέβεζα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία με τίτλο : «Κρυπτογραφικά νομίσματα και συναλλαγματικές ισοτιμίες: Τα κρυπτογραφικά νομίσματα ως αποθετήρια αξίας και η προοπτική τους στο σύγχρονο εμπορικό περιβάλλον», ασχολείται με την διαδικασία των κρυπτογραφικών νομισμάτων και την παρουσίαση των κρυπτογραφικών νομισμάτων και πιο συγκεκριμένα το Bitcoin, το οποίο είναι ο πρωτοπόρος. Η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι κυρίως θεωρητικό, και ασχολείται με την αποσαφήνιση των βασικών όρων και λειτουργιών της Κρυπτογραφίας καθώς και των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Εφόσον γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή αναφερόμαστε στις διαδικασίες και τις μορφές των βασικών όρων. Ύστερα το δεύτερο μέρος, ερευνά την περίπτωση του ψηφιακού νομίσματος Bitcoin διεξοδικά, όπου θα αναφέρεται κυρίως στα λειτουργικά, τεχνολογικά και λογισμικά χαρακτηριστικά του. Απαριθμούμαι τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα αλλά και το φορολογικό-νομικό πλαίσιο ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί. Επίσης, παρουσιάζεται η ήδη υπάρχουσα απήχηση του νομίσματος αλλά και οι ανταγωνιστές του. Τέλος, στο τρίτο και σημαντικότερο μέρος, επισημαίνουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγοντας στο συμπέρασμα όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης των κρυπτογραφικών νομισμάτων αλλά και αν τα κρυπτογραφικά νομίσματα μπορούν να θεωρηθούν ως Αποθετήριο Αξίας, καθώς και την προσαρμογή τους στην αγορά. el
heal.abstract In this degree work entitled "The use of digital coins of the type "Bitcoin" as repositories of value "will deals with the process of cryptography and it’s presentation of cryptographic data and more specifically Bitcoin, who is the pioneer. The degree is divided into three main parts. The first part is mainly theoretical, and will deal with the clarification of key terms and functions of Cryptography and of the Exchange Rates. A brief history is here we will look at their processes and forms basic terms. In the second part, we will study the case of Bitcoin digital currency thoroughly where we mainly refer to functional, technological and software features. We will talk about the advantages, the disadvantages but also the tax-legal framework to understand how it works. It will also become a small one a reference to the currency's already existing resonance but also to its competitors. Finally, in the third and most important part, we present and analyze the results of the research in order to infer the prospects for their development cryptocurrencies but also if the cryptocurrencies can be considered as a repository of value, as well as their adaptation at the market. en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Γκανάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 108 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics