Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Καλλιρρόη el
dc.contributor.author Παπαϊωάννου, Στέλλα el
dc.date.accessioned 2019-10-01T05:49:17Z
dc.date.available 2019-10-01T05:49:17Z
dc.date.issued 2019-10-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10392
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νόσος Alzheimer el
dc.subject Έξυπνα σπίτια el
dc.subject Νοσηλευτική παρέμβαση el
dc.subject Ρόλος του νοσηλευτή el
dc.title Alzheimer και νοσηλευτικές παρεμβάσεις el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.identifier.secondary DOI el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09-30
heal.bibliographicCitation Παπαδοπούλου, Κ. & Παπαϊωάννου, Σ., 2019. Αlzheimer και νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα : ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.abstract Η νόσος του Αlzheimer’s αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικές θεραπείες για αυτή την νευροεκφυλιστική ασθένεια. Δεδομένου ότι εκδηλώνεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, η πρόληψη έχει καθοριστική σημασία για την πρόγνωση του Αlzheimer’s. Έχει αποδειχθεί πως η νόσος έρχεται με τη γήρανση και επηρεάζει σημαντικά τη γνωστική, συναισθηματική και σωματική ευεξία του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από αλλαγή της προσωπικότητας του ατόμου, διαταραχές στο επίπεδο της συνείδησης και απώλεια προσανατολισμού. Σε προχωρημένα στάδια οι ασθενείς χρειάζονται υποστήριξη στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η βοήθεια αυτή προέρχεται συνήθως από επαγγελματίες υγείας, κυρίως νοσηλευτές, ή από μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία φαίνεται να διαδραματίζει σπουδαίο βοηθητικό ρόλο στη ζωή των ασθενών, αλλά και των φροντιστών. Μια σημαντική τεχνολογική εφεύρεση αποτελούν τα έξυπνα σπίτια (smarthomes), τα οποία αποτελούν ένα ιδανικό, έξυπνο και πλήρες περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και αλληλεπιδρά δυναμικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και εντολές του χρήστη. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα και στόχος της είναι η ολιστική προσέγγιση της νόσου και θα παρουσιαστεί η έννοια των έξυπνων σπιτιών (smarthomes).. Αρχικά, αναλύεται η παθολογία του Αlzheimer και στη συνέχεια αναφέρονται τα αίτια που την προκαλούν. Έπειτα, παρουσιάζονται τα κρίσιμα στάδια και η διάγνωση της νόσου. Ο κοινωνικός στιγματισμός εξακολουθεί να συνοδεύει τη διάγνωση, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να νιώθουν υποτιμημένοι και αποκλεισμένοι από το ευρύτερο σύνολο. Υπογραμμίζεται η σημασία της πρόγνωσης και της πρόληψης, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης. Ακόμα, αναφέρονται οι επιπτώσεις που επιβαρύνουν τον φροντιστή καθώς και ο ρόλος του στην εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, γίνεται προσέγγιση της νόσου με κεντρικό άξονα τον νοσηλευτή και το ρόλο του. Παρουσιάζονται οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών του ασθενή. Επιπλέον, προτείνονται ειδικές μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι αποτελεσματικές, εάν συνδυαστούν με την κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή. Τέλος, ερευνάται πώς η τεχνολογία των έξυπνων σπιτιών μπορεί να βοηθήσει άτομα που πάσχουν από Alzheimer, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους el
heal.abstract Alzheimer’s represents one of the biggest challenges which has to be faced in global level. There are no effective therapies for this neurodegenerative disease so far. Prevention is very important for the prognosis of Alzheimer’s, because of the fact that the symptoms appear in a very late stage. It is proven that this disease depends also from the age and affects significantly cognitive, emotional and physical wellness. Alzheimer’s results are personality changes, consciousness disturbances and loss of orientation. Patients need support in their everyday activities especially at later stages of the disease from health professionals mainly from nurses or from family members. This project composes a bibliographic research and its purpose is a holistic approach of Alzheimer’s. First of all, there is pathological analysis and then are referred causes of the disease. Afterwards, clinical stages and diagnosis are presented. Generally, patients feel underestimated and cut out from the community as a result of the stigmatization of their disease. One of the most important parts of this project is the role of caregivers and their contribution in the treatment and the progress of the disease. The impacts in caregivers’ lives are referred as well. Also, nursing interventions are presented which aim to an appropriate and ideal management of the symptoms and the problematic behavior of the patient. Last but not least, special non pharmacological interventions are suggested, which can be quite effective in combination with suitable supportive medication en
heal.advisorName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.committeeMemberName ΛαΪου, Ελπινίκη el
heal.committeeMemberName Μπακάρα, Θεοδώρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 55 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics