Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μέθοδοι αξιολόγησης και αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παντούλας, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Ξανθοπούλου, Σμαράγδα el
dc.date.accessioned 2019-09-27T05:27:49Z
dc.date.issued 2019-09-27
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10379
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αξιολόγηση πόνου el
dc.subject Μετεγχειρητικός πόνος el
dc.subject Postoperative pain en
dc.subject Pain management en
dc.subject Διαχείριση πόνου el
dc.title Μέθοδοι αξιολόγησης και αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.dateAvailable 2020-03-26T22:00:00Z
heal.language el el
heal.access embargo el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09-26
heal.bibliographicCitation Παντούλας, Κ. & Ξανθοπούλου, Σ., 2019. Μέθοδοι αξιολόγησης και αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή επιστημών υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Η αξιολόγηση και η διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου αποτελεί μια εκ των βασικότερων διαδικασιών που λαμβάνει χώρα κατά την θεραπεία του ασθενούς. Σε αυτό θεμελιώδες ρόλο διαδραματίζει το νοσηλευτικό προσωπικό και δη η επικοινωνία που αναπτύσσεται με τον ασθενή κατά την ανάρρωση. Ο πόνος είναι ένα αρνητικό βίωμα που εμφανίζεται στον μετεγχειρητικό ασθενή και η διαχείρισή του αποτελεί μια κρίσιμη συνιστώσα για τη μετεγχειρητική εξέλιξη. Η εν λόγω εργασία ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης εστιάζει σε επιμέρους εκφάνσεις του πόνου με εστίαση στον μετεγχειρητικό, καθώς και στους ρόλους και τις τεχνικές που εφαρμόζει ο νοσηλευτής προκειμένου να αξιολογήσει ορθά και τελικά να αντιμετωπίσει τον μετεγχειρητικό πόνο και τις δυσάρεστες επιπλοκές του. el
heal.abstract The evaluation and management of postoperative pain is one of the most important processes that take place in the treatment of the patient. Nursing staff play a fundamental role in this, especially the communication that develops with the patient during recovery. Pain is a negative feeling that occurs in the postoperative patient and its management is a critical component of the postoperative progression. This work, following the methodological approach of the literature review, focuses on individual manifestations of post-operative pain, as well as the roles and techniques the nurse applies to evaluate and ultimate deal with postoperative pain and its unpleasant consequences. el
heal.advisorName Πάσχου, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Παπαγιαννοπούλου, Ευριδίκη el
heal.committeeMemberName Γκούβα, Μαίρη el
heal.committeeMemberName Ματσούλη, Λευκοθέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 49 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics