Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διερεύνηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης με βάση το τύπο, την καλλιέργεια και την γεωγραφική θέση του θερμοκηπίου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καψάλη, Χρυσάνθη el
dc.date.accessioned 2019-09-23T06:20:01Z
dc.date.available 2019-09-23T06:20:01Z
dc.date.issued 2019-09-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10334
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Θερμοκήπιο el
dc.title Διερεύνηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης με βάση το τύπο, την καλλιέργεια και την γεωγραφική θέση του θερμοκηπίου. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Θερμοκήπια el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09-20
heal.bibliographicCitation Καψάλη, Χ., 2019. Διερεύνηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης με βάση το τύπο, την καλλιέργεια και την γεωγραφική θέση του θερμοκηπίου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Το θερμοκήπιο είναι μια κατασκευή η οποία καλύπτεται με διαφανές υλικό, προκειμένου να είναι δυνατή η είσοδος όσο το δυνατόν περισσότερου φυσικού φωτισμού, που είναι απαραίτητος στην ανάπτυξη των φυτών. Σκοπός της χρησιμοποίησης των θερμοκηπίων είναι η τροποποίηση ή ρύθμιση πολλών εκ των παραγόντων του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών με στόχο την παραγωγή προϊόντων όλο το χρόνο. Η καλλιέργεια των φυτών στο θερμοκήπιο παρέχει σήμερα την δυνατότητα της προγραμματισμένης και με προβλέψιμα αποτελέσματα παραγωγής. Η ανάπτυξη των φυτών δεν εξαρτάται πλέον από τυχαίους φυσικούς παράγοντες, αλλά από τους χειρισμούς του ανθρώπινου παράγοντα. Η παραγωγή ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων απαιτεί μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν το κόστος παραγωγής των θερμοκηπιακών προϊόντων είναι η κατανάλωση ενέργειας προκειμένου διατηρηθεί η απαραίτητη για την καλλιέργεια θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των ψυχρών εποχών του έτους. Το πρόβλημα αυτό γίνεται μάλιστα επιτακτικότερο σήμερα αν ληφθεί υπόψη η παγκόσμια τάση για εξοικονόμηση ενέργειας και η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης ενός θερμοκηπίου συναρτήσει του κατασκευαστικού του τύπου, της γεωγραφικής του θέσης και της καλλιέργειας εντός αυτού. Συγκεκριμένα υπολογίστηκαν αναλυτικά οι θερμικές απώλειες τριών διαφορετικών τύπων θερμοκηπίων (Τοξωτό, Αμφικλινές, και Τροποποιημένο τοξωτό), με δύο διαφορετικές καλλιέργειες (Τομάτα και Τριαντάφυλλο) σε τρείς διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος (Αλεξανδρούπολη, Λαμία και Ιεράπετρα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνολικές απώλειες εξαρτώνται άμεσα και από τις τρείς παραμέτρους που εξετάστηκαν. el
heal.advisorName Καμπράνης, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Ζήσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 82
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics