Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διερευνώντας τα νοσηλευτικά λάθη στη χορήγηση φαρμάκων στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπούρη, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2019-09-20T08:58:58Z
dc.date.available 2019-09-20T08:58:58Z
dc.date.issued 2019-09-20
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10327
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φάρμακα el
dc.subject Χορήγηση φαρμάκων el
dc.subject Νοσηλευτικά λάθη el
dc.title Διερευνώντας τα νοσηλευτικά λάθη στη χορήγηση φαρμάκων στο νοσοκομειακό περιβάλλον. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-09-19
heal.bibliographicCitation Μπούρη, Β., 2019. Διερευνώντας τα νοσηλευτικά λάθη στη χορήγηση φαρμάκων στο νοσηλευτικό περιβάλλον. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή. Ένα από τα καθήκοντα του νοσηλευτή είναι και η χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς, μια διαδικασία που καθιστά το νοσηλευτή υπεύθυνο για την ασφάλεια του ασθενή. Κατά τη διαδικασία αυτή δύναται να υπάρχουν διάφοροι τύποι λαθών και οι οποίοι οφείλονται τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες όσο και σε λανθασμένα βήματα του ίδιου του νοσηλευτή. Σκοπός. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση των τύπων των λαθών αυτών, των παραγόντων που τα προκαλούν αλλά και των τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζονται. Ακόμη, έχει ως στόχο τη διερεύνηση και παρουσίαση προτάσεων που προσφέρουν τη δυνατότητα περιορισμού των λαθών αυτών. Μεθοδολογία. Για τη διεκπεραίωση της δευτερογενούς αυτής έρευνας, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης PUBMED. Επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν επτά άρθρα ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών από το 2017 έως και το 2019. Αποτελέσματα.. Δημιουργήθηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: 1) Διαχείρηση των παρεμβολών κατά τη φαρμακευτική χορήγηση, 2) Συμπεριφορές των νοσηλευτών που ενισχύουν την ορθή φαρμακευτική χορήγηση, 3) Η κατάλληλη στελέχωση των κλινικών με νοσηλευτές μειώνει τα φαρμακευτικά σφάλματα, 4) Ο ρόλος της τεχνολογίας στη φαρμακευτική χορήγηση. Συμπεράσματα. Το φαινόμενο των λαθών στη φαρμακευτική χορήγηση αφορά τόσο τους ίδιους τους νοσηλευτές, όσο και το σύστημα υγείας. Οι πρώτοι χρειάζεται να εφαρμόσουν τους κανόνες που έχουν εδραιωθεί για την ορθή φαρμακευτική χορήγηση αλλά και να αναφέρουν τα λάθη που συμβαίνουν, και το δεύτερο να στελεχώσει κατάλληλα τα νοσοκομεία με νοσηλευτικό προσωπικό που θα είναι κατάλληλα κατανεμημένο με σκοπό την ασφαλέστερη και ποιοτικότερη φροντίδα των ασθενών. Λέξεις-κλειδιά: “medication errors”, “administration”, “hospital”, “nurses”. el
heal.advisorName Μαντζούκας, Στέφανος el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.committeeMemberName Πάσχου, Αθηνά el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID uoi el
heal.numberOfPages 47 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics