Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο φόρος εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ./Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S./I.A.S.)

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καρτάνου, Ευρυδίκη Νίκη el
dc.date.accessioned 2019-09-10T09:42:09Z
dc.date.available 2019-09-10T09:42:09Z
dc.date.issued 2019-09-10
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10296
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φόρος Εισοδήματος el
dc.subject Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης el
dc.subject Income Tax en
dc.subject Greek Accounting Standards en
dc.subject International Accounting Standards el
dc.title Ο φόρος εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ./Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S./I.A.S.) el
dc.title The income tax in financial statements according to Greek General Chart of Accounts, Greek Accounting Standards (G.A.S.) and International Accounting Standards (I.F.R.S./I.A.S.) en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0568 el
heal.classification Φόρος Εισοδήματος el
heal.classification Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-06
heal.bibliographicCitation Καρτάνου, Ε.- Ν., 2019. Ο φόρος εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Λ.Σ./Ε.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S./I.A.S.). Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο φόρος εισοδήματος είναι ένα είδος άμεσου φόρου που επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα βάσει του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος ενώ στα νομικά πρόσωπα σε κάθε φορολογική χρήση και μετά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους, λαμβάνοντας υπόψη τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή. Ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» επέφερε από 01/01/2015 αλλαγές όχι μόνο στον λογιστικό /χειρισμό οικονομικών συναλλαγών αλλά και στον τρόπο τήρησης των /λογιστικών αρχείων καθώς και στον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ο νέος αυτός νόμος αποτελεί ουσιαστικά μεταφορά του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόρος Εισοδήματος» (IAS 12 Income Tax) στην Ελληνική Λογιστική. Με την εφαρμογή αυτού του νέου νόμου εισάγονται νέες έννοιες, όπως μεταξύ άλλων και η έννοια της Αναβαλλόμενης Φορολογίας την οποία δεν συναντούσαμε κατά την εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή αυτού του Προτύπου είναι ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα κονδύλι που αντιστοιχεί στο ποσού του φόρου που παρακρατείται κατά την διανομή των κερδών αλλά ως έξοδο στην κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τέλος, στον Ισολογισμό απεικονίζονται πλέον και οι διαφορές μεταξύ λογιστικού και πληρωτέου φόρου ως Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις ή Απαιτήσεις. el
heal.abstract Income tax is kind of a direct tax charged to natural persons on the basis of their annual taxable income and to legal entities of each fiscal year after calculating their taxable profits on the basis of the applicable tax rate. Law 4308/2014 "Greek Accounting Standards, Related Regulations and Other Provisions", has brought about significant changes since January 1, 2015 in the accounting treatment of financial transactions, the keeping of accounting records and the principles of drafting financial statements business situations. The implementation of the "new" Greek Accounting Standards (IAS) introduces, among others, the concept of Deferred Tax, which did not exist in the existing National Accounting Standardization (EGCC) translation into Greek Accounting for International Accounting Standard 12 "Income Tax" (IAS 12 Income Tax). The most important change resulting from the application of this standard (IAS 12) is that income tax is no longer treated as an amount corresponding to the amount of tax deducted at the distribution of profits and payable to the Taxation Tax Authority, but as expenses in the Profit and Loss Statement, while it is calculated in the book revenue rather than the taxable income of the period. Deferred Tax differences are shown in the balance sheet as Deferred Tax Liabilities or Assets. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Γκίκας, Γρηγόριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 87 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics