Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η επίδραση της εργασίας κατά βάρδιες στην υγεία του νοσηλευτή

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Εξάρχου, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου el
dc.date.accessioned 2019-09-10T06:10:41Z
dc.date.available 2019-09-10T06:10:41Z
dc.date.issued 2019-09-10
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10292
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εργασία κατά βάρδιες el
dc.subject Κιρκάδιος ρυθμός el
dc.subject Έλλειψη ύπνου el
dc.subject Επιπτώσεις στην υγεία el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.subject Shift work en
dc.subject Circadian rhythm el
dc.subject Lack of sleep el
dc.subject Health effects el
dc.subject Nurses el
dc.title Η επίδραση της εργασίας κατά βάρδιες στην υγεία του νοσηλευτή el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Εξάρχου, Ε.Χ.,2019. Η επίδραση της εργασίας κατά βάρδιες στην υγεία του νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Ως εργασία κατά βάρδιες ορίζεται η εργασία που περιλαμβάνει πρωινό, απογευματινό, νυχτερινό ωράριο και υπερωρίες. Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού εξαιτίας των διαφορετικών ωρών ύπνου-αφύπνισης καθώς και η έλλειψη ποσοτικού και ποιοτικού ύπνου έχουν επιπτώσεις στην υγεία των νοσηλευτών. Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν τη σωματική υγεία και την κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Σκοπός: Μέσω της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης σκοπός είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της εργασίας κατά βάρδιες στην υγεία του νοσηλευτή, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς και των τρόπων διαχείρισής τους. Υλικό-Μέθοδος: Για την ηλεκτρονική αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Scopus. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των άρθρων ήταν η αγγλική και ελληνική γλώσσα, η χρονική περίοδος 2008-2018 και η συνάφεια με τη θεματική ενότητα “νοσηλευτική”. Από την αναζήτηση προέκυψαν 77 τίτλοι και συμπεριλήφθηκαν 19 άρθρα τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αφορούσαν την επίδραση της εργασίας κατά βάρδιες στην υγεία των νοσηλευτών. Αποτελέσματα: Η εργασία κατά βάρδιες μπορεί να επιφέρει προβλήματα στον ύπνο και τον κιρκάδιο ρυθμό των νοσηλευτών, απόκτηση ανθυγιεινών συνηθειών, προβλήματα στο καρδιαγγειακό και το γαστρεντερικό σύστημα, εργατικά λάθη και τραυματισμούς κατά τη βάρδια, εμπλοκή σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα κατά την επιστροφή στο σπίτι και έλλειψη κοινωνικών και οικογενειακών στιγμών. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την εργασία κατά βάρδιες, η επιστημονική βιβλιογραφία εμφανίζει ενθαρρυντικά δεδομένα για στρατηγικές διαχείρισης όπως οι προγραμματισμένοι ύπνοι μικρής διάρκειας, η οργάνωση ενός προγράμματος εργασίας προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ατόμου, η παροχή κοινωνικής υποστήριξης και η δίκαιη ηγεσία. el
heal.abstract Introduction: Shift Work is defined as work that includes morning, afternoon and night schedule and overtime. Disturbances of the circadian rhythm due to different sleep-awakening hours as well as lack of quantitative and qualitative sleep have an impact on the health of nurses. This impact concerns their physical health and social and family life. Aim: Through this literature review the purpose is to investigate the impact of shift work on the health of nurses at a physical, mental, social and family level, as well as ways to manage it. Material-Method: For the electronic search, electronic databases Pubmed and Scopus were used. Basic criteria for the selection of articles was the English and Greek language, the period 2008-2018 and relevance to the theme "Nursing". The search yielded 77 titles, which included 19 articles that met the eligibility criteria related to the effects of shift work in nurses' health. Results: Shift work can cause problems in the sleep and circadian rhythm of nurses, adoption of unhealthy habits, problems in the cardiovascular and gastrointestinal system, errors and injuries at work during the shift, involvement in car accidents when returning home and lack of social and family moments. For the treatment of problems resulting from shift work, the scientific literature shows encouraging data regarding management strategies such as planned short naps, the organization of a work program adapted to individual needs and providing social support and fair leadership. Conclusion: The problems caused by shift work in daily life and health of nurses vary. Even today, there is still a need to find more strategies to manage them, to provide safe care to patients without affecting the health of workers. en
heal.advisorName Λαΐου, Ελπινίκη el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, 'Ιρις el
heal.committeeMemberName Κονταργύρης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 53 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics