Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη του εγκεφάλου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δελέγκου, Άννα el
dc.contributor.author Μεχίλη, Χριστίνα el
dc.date.accessioned 2019-06-21T11:07:23Z
dc.date.available 2019-06-21T11:07:23Z
dc.date.issued 2019-06-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10077
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διατροφή el
dc.subject Εγκέφαλος el
dc.subject Επίδραση el
dc.subject Diet en
dc.subject Brain en
dc.subject Effect en
dc.title Η επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη του εγκεφάλου el
dc.title The effect of diet in brain development en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Προσχολική Αγωγή el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Δελέγκου, Α. & Μεχίλη, Χ., 2019. Η επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. el
heal.abstract Η ανάπτυξη του εγκεφάλου του ανθρώπου αρχίζει από τη μήτρα και συνεχίζει στην πρώιμη μεταγεννητική περίοδο. Η ατομική ανάπτυξη του συγκεκριμένου οργάνου ακολουθεί ένα γενετικό πρόγραμμα που δέχεται καθοριστικές επιρροές αλλά και επιδράσεις από διάφορους περιβαλλοντικούς και όχι μόνο παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η διατροφή που μελετάμε στην εν λόγω πτυχιακή εργασία. Η διατροφή στην πρώιμη ζωή έχει αποδειχτεί από έρευνες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια πως έχει καθοριστική επίδραση στη μακροπρόθεσμη υγεία και εξέλιξη του ανθρώπου. Η διατροφική στέρηση κατά την περίοδο της πρώιμης ζωής έχει κακές επιρροές στη φυσιολογία και τη βιοχημεία του εγκεφάλου και έχει την ευχέρεια ακόμη και να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική ζημιά. Η πρώιμη παιδική ηλικιακή ομάδα αποτελεί καθοριστικό επίπεδο για τη μετέπειτα ζωή του παιδιού. Κατά την εν λόγω περίοδο, εκτός της σωματικής υλοποιείται και η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου, αφού τίθενται τα κύρια θεμέλια για την εξέλιξη των γνωστικών, κινητικών αλλά και κοινωνικό-συναισθηματικών του ικανοτήτων έως και την ενηλικίωση. Η κατάλληλή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη βέλτιστη δράση του εγκεφάλου. Στην περίπτωση στην οποία ένα παιδί τρέφεται σωστά, αναπτύσσεται η βάση με στόχο την ομαλή δράση του εγκεφάλου. Διατροφικές ελλείψεις κατά την περίοδο αυτή, πιθανόν να επιφέρουν καθοριστικές επιρροές αλλά και επιδράσεις στις γνωστικές ικανότητές του αλλά και στη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού κατά την περίοδο των σχολικών χρόνων και της ενηλικίωσής του. Δεδομένου πως η άμεση εξέλιξη του εγκεφάλου παρουσιάζεται κατά την περίοδο των 2 αρχικών χρόνων ζωής, η εν λόγω περίοδος είναι εφικτό να είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε ανεπάρκειες στην εκάστοτε δίαιτα που θα ακολουθηθεί. el
heal.abstract Human brain development begins from the womb and continues in the early postnatal period. The individual development of the particular organ follows a genetic program that receives decisive influences as well as influences from various environmental and not only factors such as the diet we are studying in this thesis. Nutrition in early life has been proven by research done over the past few years that it has a decisive impact on the long-term health and development of humans. Eating deprivation during early life has bad influences on brain physiology and biochemistry and it even has the potential to lead to permanent brain damage. The early childhood group is a determining factor for the child's later life. During this period, apart from the physical, the spiritual development of man is realized, since the basic foundations for the development of his cognitive, kinetic and also his social-emotional abilities until the adulthood are laid. Proper nutrition plays an important role in optimal brain activity. In the case where a child is nourished properly, the base develops in order to smooth the brain. Eating deficiencies during this period are likely to have decisive influences but also effects on their cognitive abilities but also on the general behavior of the child during the school age and adulthood. As the direct progression of the brain occurs during the period of the 2 initial years of life, this period is feasible to be extremely sensitive to deficiencies in the diet to be followed en
heal.advisorName Τύμπα, Ελένη el
heal.committeeMemberName Καραβίδα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Χαρίση, Αθηνά el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 111
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics