Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του πιάνου στο ελληνόφωνο αστικό λαϊκό τραγούδι μέσα από την ιστορική δισκογραφία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λιάσκου, Ελένη el
dc.date.accessioned 2019-06-12T10:06:33Z
dc.date.available 2019-06-12T10:06:33Z
dc.date.issued 2019-06-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10032
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πιάνο el
dc.subject Δισκογραφία el
dc.subject Αστικό τραγούδι el
dc.subject Λαϊκό τραγούδι el
dc.title Ο ρόλος του πιάνου στο ελληνόφωνο αστικό λαϊκό τραγούδι μέσα από την ιστορική δισκογραφία el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Πτυχιακή εργασία
heal.classification Τραγούδι, λαϊκό el
heal.classification Πιάνο-Ελλάδα
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-06-10
heal.bibliographicCitation Λιάσκου, Ε, 2019. Ο ρόλος του πιάνου στο ελληνόφωνο αστικό λαϊκό τραγούδι μέσα από την ιστορική δισκογραφία. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή μουσικών σπουδών. Τμήμα μουσικών σπουδών. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την περίπτωση του πιάνου στο αστικό λαϊκό τραγούδι μέσα από την δισκογραφία 78 στροφών (1900-1960). Κύριο μέλημα της υπάρχουσας μελέτης αποτελεί η συλλογή ηχογραφήσεων, που συνδέονται με το αστικό λαϊκό ρεπερτόριο, στις οποίες μετέχει το πιάνο, εστιάζοντας κυρίως στο λεγόμενο σμυρναίικο και το ρεμπέτικο με βάση το μπουζούκι. Δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με όσες ηχογραφήσεις μπόρεσαν να συγκεντρωθούν, στην οποία στηρίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης. Χρησιμοποιήθηκε παράλληλα ελληνική και ξενόγλωσση επιστημονική βιβλιογραφία, ερευνητικές πηγές, φωτογραφικό υλικό και αφίσες της εποχής που βοήθησαν στην άντληση και εξακρίβωση πληροφοριών με κεντρικό άξονα το πιάνο. Στο πρώτο κεφάλαιο, διεξάγεται μία συγκριτική μελέτη της περίπτωσης του πιάνου, αναφορικά με το οργανολόγιο και την θέση του στις ορχήστρες σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η έρευνα βασίζεται σε αφηγήσεις και βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες τεκμηριώνονται από το υπάρχον δισκογραφικό υλικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αποτυπώνονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την μελέτη ιστορικών ηχογραφήσεων και γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση στον τομέα της δισκογραφίας. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί μία προσπάθεια αποτύπωσης της δισκογραφικής πορείας του πιάνου σε Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αμερική και ελλαδικό χώρο μέχρι τα τέλη του 1950. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται καταγραφή όλων των ρυθμικών μοτίβων που συναντήθηκαν στις ηχογραφήσεις. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται ο ρόλος του πιάνου σε ένα τέτοιο ρεπερτόριο. Πραγματοποιείται ανάλυση όλων των ηχογραφημάτων που έχουν συλλεχθεί στην βάση δεδομένων, με την χρήση μουσικολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων. Επιχειρείται η αποτύπωση των τρόπων συνοδείας που χειρίζεται το πιάνο. Η καταγραφή μπορεί να αποτελέσει και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πρακτικά με το λαϊκό πιάνο. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από πινάκες, και μουσικές καταγραφές. el
heal.abstract This diploma thesis deals with the case of the piano in the Greek urban popular song through the discography of 78 rpm (1900 – 1960). The main focus of the present study in the collection of recordings associated with the urban popular repertoire in which the piano plays, focusing mainly on the bouzouki based smyrneiko and rebetiko. A database was created with as many recordings as possible, which supported most of our study. We also used Greek and foreign scientific bibliography, research sources, photographic material and posters of the era that helped to extract and verify piano-centered information. In the first chapter, there is a comparative study of the piano case with regard to the organologee and its position in the orchestras in relation to time. The research is based on narratives and bibliographic references documented by existing record material. In the second chapter the problems that arise from the study of historical recordings are then depicted and also there is a brief review made in the field of discography. In the third chapter we also made an attempt to record the existing piano recordings in Smyrna, Istanbul, America and Greece until the end of 1950. In the fourth chapter we record all the rhythmic motifs encountered in the recordings. Finally in the fifth chapter, we analyze the role of piano in this kind of repertoire. We make an analysis of all the recordings of the piano, using musicological and methodological tools. Also it is attempted to capture the accompanied of the piano. Music scores can also be an educational tool for those who are interested in dealing with the practice of playing popular piano. All the above are accompanied by tables and music scores. en
heal.advisorName Κοκκώνης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Βερβέρης, Αντώνιος el
heal.committeeMemberName Ευθυμίου, Λάμπρος el
heal.committeeMemberName Κοκκώνης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID uoi
heal.numberOfPages 110
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics